Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

barevné značení součástí

Barevné značení elektronických součástek

Pro barevné značení elektronických součástek se používá mezinárodní kód podle normy EIA-RS-279. Barevný kód se používá zejména pro určování hodnoty rezistorů, v menší míře i pro kondenzátory a indukčnosti.

 Rezistory

U rezistorů jsou údaje zakódovány barevnými pruhy. U běžných resistorů má kód tři nebo čtyři proužky. Kód se čte zleva doprava, přičemž na levé straně odporu jsou soustředěny první tři proužky. První cifra není nikdy nula (černý proužek).

pruh A je první platná číslice hodnoty odporu v ohmech
pruh B je druhá platná číslice hodnoty odporu
pruh C desítkový násobitel
pruh D pokud je uvedena, znamená toleranci (pokud chybí je tolerance 20%)

Přesné odpory mají pět proužků, první tři proužky určují hodnotu, čtvrtý pruh se používá pro násobitel a pátý pro toleranci. U některých odporů může být zcela vpravo ještě šestý pruh definující tepelný koeficient odporu, tento pruh je výrazně širší.

V USA se může používat ještě jiný způsob podle vojenské normy MIL-STD-199. V tomto případě se pátý pruh používá pro spolehlivost (procento selhání).

Standardní tabulka :

Barva

1. pruh

2. pruh

3. pruh

Násobitel

Tolerance

Tepl. koeficient

Spolehlivost

Černá

0

0

0

×100

 

 

1%;

Hnědá

1

1

1

×101

±1% (F)

100 ppm

0.1%;

Červená

2

2

2

×102

±2% (G)

50 ppm

0.01%;

Oranžová

3

3

3

×103

 

15 ppm

0.001%;

Žlutá

4

4

4

×104

 

25 ppm

 

Zelená

5

5

5

×105

±0.5% (D)

 

 

Modrá

6

6

6

×106

±0.25% (C)

10 ppm

 

Fialová

7

7

7

×107

±0.1% (B)

5 ppm

 

Šedá

8

8

8

×108

±0.05% (A)

 

 

Bílá

9

9

9

×109

 

1 ppm

 

Zlatá

 

 

 

×0.1

±5% (J)

 

 

Stříbrná

 

 

 

×0.01

±10% (K)

 

 

Žádná

 

 

 

 

±20% (M)

 

 

Příklad: žlutá fialová červená hnědá znamená 4,700 ohmů, 1% tolerance.

Podobný kód se používá i pro NTC termistory, jejichž pouzdro je ploché s vývody na jednu stranu. První pruh je nejblíž k vývodům.

Kondenzátory a indukčnosti

U kondenzátorů není barevné značení využíváno tak často. Podle typu kondenzátoru je třeba kromě hodnoty a tolerance určit provedení, maximální napětí, u keramických kondenzátorů i tepelné parametry. Proto je u některých typů třeba použít až šest barevných teček. Systém značení hodnot a násobitelů je stejný jako u rezistorů, tolerance a další vlastnosti jsou značeny jinak. Pro bezpečnou orientaci je proto užitečná dokumentace výrobce. Základní jednotkou, na kterou se aplikuje násobitel, je u kondenzátorů pikofarad pF a u indukčností mikrohenry μH.

 

 

 

22.07.2008 17:01:19
jan.kostra
Adobe reader 9.4 porteble.jpg
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)

Která rubrika se Vám líbila nejvíce?

Dějepis (2910 | 6%)
Letecká technika (2863 | 6%)
logitronik (2835 | 6%)
Ledkovky (2867 | 6%)
Anna Franková (2808 | 5%)
schematické značky (2867 | 6%)
číselné systémy (2817 | 5%)
jednotky soustavy SI (2898 | 6%)
vývoj počítačů (2746 | 5%)
integrované obvody (2833 | 5%)
schemata (2915 | 6%)
Psychologie (1614 | 3%)
Pedagogika ( | 0%)
Knihovnička ( | 0%)
PC Software ( | 0%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one