Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Výpis PC, která si rok neměnila heslo

Jak všichni správci AD ví, i počítače dodržují ze zdvořilosti politiku na změnu hesla. Reálně by to ovšem dělat nemusely, protože heslo počítače má 128 míst, takže jeho prolomení se tím značně koplikuje. Vyjímaje doménových řadičů si ovšem počítače mění heslo v souladu s default domain policy.  Pokud si PC např. rok nezměnil heslo, patrně je vyřazený, nebo opravdu nebyl v doashu AD. Následující skript vyhledá taková PC a dokáže je smazat, ale musíte si dát pozor na doménové řadiče.
$Date = ((Get-Date).AddDays(-365))
$DC2 = Read-host -promt "Zadejte druhý řád názvu domény: "
$DC1 = Read-host -promt "Zadejte první řád názvu domény: "
#Počítače s více jak ro neměněným heslem​
Get-ADComputer -Filter 'PasswordLastSet -le $Date' -SearchBase "CN=Computers,DC= $DC2,DC=$DC1" -Properties PasswordLastSet | where Enabled -eq $true | FT Name,PasswordLastSet ​
#zakáže PC s rok neměněnýn heslem​
$zakazat = 0​
$zakazat = Read-Host -Prompt "Pro zakázání všech vypsaných účtů zvolte zadejte 1 jinak 0: "​
if($zakazat -eq 1)​
{​
    Disable-ADAccount -Identity (Get-ADComputer -Filter 'PasswordLastSet -le $Date' -Properties PasswordLastSet | where Enabled -eq $true)​
    Write-Host "Počítače byly zakázány"​
}​
else​
{​
    Write-Host "Žádný úet nebyl zakázán"​
}
 
17.06.2020 18:06:36
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one