Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.
Z dílen Microsoftu vyšla již před nějaký časem naprostá pecka, která navíc konečně dospěla. Aplikace Admin center z dílen Microsoftu je jednoduchým nástrojem pro centrální správu všeho, co žije na platformě Windows.
Aplikaci je možné nasadit i v nedoménovém prostředí a je dostatečně robustní, aby zvládla spravovat i poměrně velká prostředí (osobně ji užívám na správu 300 PC a 8 serverů ve 3 doménách zároveň). Rozhodně se nejedná o náhradu Systém Centeru, tomu se neblíží ani zdaleka, ale někdy může být její jednoduchost naopak i výhodou.

Aplikce umožňuje pomocí online přístupu spravovat počítače, servery, clustery a vše integrovat s Azure službami. Admin center je možné instalovat na Windows server 2019, Windows server 1803 a novější a Windows 10 verze 1803 a novější. Přístup do aplikace je možný skrze Microsoft Edge a Google Chrome, vlastní aplikace nemá žádné nastavení nebo vlastní grafiku, vše se řeší pomocí webového prohlížeče, tudíž je vhodná pro instalaci na server Core.
Na cílových počítačích musí být aktivní služba WinRM a příslušné výjimky ve Firewall, což se dá obojí zajistit příkazem: winrm qc -q
Vyjímaje provádění konkrétních úkonů správy (např. správy pravidel Firewall, instalace Update...) je k dispozici i přístup na Adminshare, kde je možné pracovat se soubory a PowerShell remoting (vzdálené připojení PowerShellem) je k dispozici i možnost vyvolání RDP připojení.
Mezi počítači je možné vyhledávat a je možné si je pomocí štítů třídit do různých skupina a na jejich základě si je filtrovat.

Tentokrát mohu potvrdit, že nasazení je od verze 1904 jednoduché, rychlé, bezstarostné a vše funguje, jak má. Na cílové PC není potřeba instalovat žádného klienta. Za mě opravdu povedená aplikace a rozhodně stojí za těch 30 minut, které jsou potřeba k tomu, aby jste ji instalovali, zvykli si na ni a nabyli ji všemi Windows zařízeními.
Pro všechny začínající správce, studenty informatiky a správce, kteří přechází ze starších Windows serverů na verzi 2016 a novější je určen můj kurz Instalace a konfigurace Windows serveru, který vyučuji v Globisu. prezentaci k tomuto kurzu dávám ke stažení v tomto článku. Kurz částečně souvisí s článkem o instalaci Windows 10, který naleznete v rubrice Win10.
Každý správce řeší problém s tím, že uživatelům nefunguje něco, co by jim mělo fungovat a co nastavil pomocí Group Policy. Pro všechny, kterým se nechce dokola psát příkaz gpresult, nebo pro ty, kteří se správou Windows sítí začínají mám malý typ. Vytvořte si cmd soubor, který bude mít následující obsah:

gpresult /h %USERPROFILE%\Desktop\GPOreport.html

Tento soubor sdílejte uživatelům, nyní jen stačí, aby na něj uživatel poklepal a na ploše se mu objeví soubor s názvem GPOrepot, který vám pošle. Tento soubor bude v obsahovat výsledné nastavení a také to, které politiky se aplikovali, které se neaplikovali a proč (např. nevyhověl WMI filter). Reporty vypadají skoro stejně, jako když si politiku otevřete v Group Policy Management Consoli a zvolíte záložku Details (Podrobnosti).

Nyní k vlastnímu příkazu, příkaz gpresult slouží pro monitorování aplikování politik na uživatele a stroj, který tento příkaz vyvolal (proto nikdy nespouštíme jako správce!). Parametr h udává, že výstupem má být html report. Proměnná USERPROFILE udává, že "kořenovým" adresářem bude Home přihlášeného uživatele, takže, abychom to uživatelům dostali na oči na plochu, tak potřebujeme ještě přejít do podadresáře Desktop (i české Windows správně přecházejí do systémových adresářů po zadání originálního anglického jména adresáře).
Tento příspěvek je pro všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu provedli upgrade pomocí instalátoru Windows severu. Sice tato metoda je nedoporučovaná, ale je podporová, takže když jste se pro ni z jakéhokoliv důvodu rozhodli, tak je po jejím úspěšném dokončení potřeba odstranit složku Windows.old. Běžně smazat nelze (stejně jako na stolních Windows), protože jejím vlastníkem je Systém. Pokud máte instalové desktop experience, tak použije nástroj cleanmgr.exe, který je součástí Windows a znáte jej jako vyčištění disku.
Pokud máte Core instalaci, nebo nemáte desktop experience, tak nepotřebuje nástroje 3. strany, ale použijete následující příkazy:
• takeown /F c:\Windows.old\* /R /A /D “Y“
• cacls c:\Windows.old\*.* /T /grant administrators:F
• rmdir /S /Q c:\Windows.old

Prvním příkazem nuceně převezmete vlastnictví složky Windows.old, parametr R zajistí změnu vlastníka i v podadresářích, parametr A zařídí vlastnictví pro skupinu Administrators a parametr D zajistí potlačení upozornění na nedostatečná práva a s hodnotou Y i přes toto upozornění práva přebere.

Příkaz cacls zobrazuje, nebo mění ACL oprávnění. Parametr T nastavuje změnu oprávnění v adresáři a podadresářích, tedy udělujeme plný přístup pro skupinu Administrators a opět možnost F toto nastavení vynucuje.

Posledním potřebným příkazem je známý rmdir, který se postará o vlastní proces odstranění složky Windows.old a jejích podadresářů (parametr S) na pozadí (parametr Q). Tento příkaz je již potřeba pouze na verzi Core, pokud máme server s GUI, můžeme použít pro smazání Explorer.exe, ale i na Core verzi můžeme mazat graficky, pokud použijeme Admin Center, nebo jiný nástroj pro centralizovanou správu.
Návodů na instalaci WSUS je na internetu mraky, takže nebudu nosit dříví do lesa. O čem chci dnes psát, tak je jedna chyba, která se skrývá v roli Windows Update Services na Windows serveru 2016 a jak ji řešit.
Pokud instalujete WSUS na Windows server 2016, tak Vás čeká jedno nemilé překvapení, služba se nedokáže synchronizovat s update servery Microsoftu. Na vině je to, že Microsoft vypnul trvale jeden ze svých Windows update serverů, bohužel ten, na který se ve výchozím stavu odkazují instalace WSUS na Windows serveru 2016. Pokud chcete vědět, jak z problému ven, čtěte dále.
Určitě všichni známe situaci, kdy něco měníme nebo upgradujeme a server je nějak pomalý, přitom procesor není v zátěži a paměti je také dostatek. Většinou nám nezbývá nic jiného, nežli si nastavit monitorování výkonu (Perf. counters), nebo použít nástroj třetí strany. Na klientské stanici nám k základnímu přehledu stačí Správce úloh, byť hodnoty mají v sobě zanesenou určitou chybu a uvnitř virtuálního stroje jde o zcela nepoužitelné metriky, tak jako základní informace je to pořád dobré. A jak to samé udělat na serveru?
Stačí si spustit příkazový řádek v režimu správce.
Nyní zadáme příkaz: diskperf -Y
Po jeho potvrzení, když otevřeme správce úloh, máme na kartě výkon k dispozici informace o jednotlivých diskových jednotkách, což je opravdu dobrým prvním odhadem, ale s ohledem na to, že jde o logické nikoliv fyzické disky, nám to neřekne víc, nežli že rovna běží něco, co je náročné na diskové operace, více informací je již potřeba zjistit pomocí monitorování výkonu.
Je virtualizační nástroj zabudovaný v systémech Windows 8 a 8.1, 10 a samozřejmě i v systému Windows server 2008 a novějších. Tento virtualizační nástroj je dostupný uživatelům edic Professional a vyšších (na Windows server je ve všech edicích). Je integrován v systémech x64. Hyper-V dokáže užívat virtuální disky s kapacitou až 64 TB a velikost uložiště i RAM je možné ponechat dynamickou (RAM pro spouštění je možná až 2 GB u Windows 8). Velkou výhodou je spouštění záloh Windows 7, Windows 8 a 8.1 jako virtuální PC. Ve Windows 10 umožňuje i připojit místo virtuálního disku fyzický USB disk, nebo samostatný druhý disk. Nelze užít jinou partišnu disku, který obsahuje i systémový part.
Plně nahrazuje MS Virtual PC a patří k nejvýkonnějším nástrojům dnešní doby.
Jak instalovat na svém PC?
Program jako takový je předinstalován, je nutné jen dokončit instalaci. není nutné nikde nic stahovat ani užívat instalační DVD.
ovládací panely => programy => zapnout nebo vypnout funkce systému Windows => zaškrtnout Hyper-V
Po dokončení akce restartovat PC na výzvu OS.
VMA klíče slouží k aktivaci virtuálních serverů běžících na platformě MS Hyper-V nad edicí Windows serveru Datacenter. Klíče lze použít pro aktivaci jednoho Virtuálného stroje nad edicí Standard. Jednotlivé verze, edice a VMA klíče uvádí následující tabulka. Klíče není možné použít pro aktivaci fyzického serveru, virtuálního serveru nad Windows 8, 8.1 a 10 ani na aktivaci na Standard edicí Windows serveru, s vyjímkou uvedenou v licenčním ujednání Windows server Standard edition. Aktivovat lze vždy jen shodnou verzi, jako je podkladový Datacenter a starší, tedy na Datacenter 2016 je možné aktivovat Windows server 2000 až 2016, 2019 se aktivovat nepodaří.
Verze Edice VMA klíč
2012R2 Essentials K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2
Standard DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
Datacenter Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
2016 Essentials B4YNW-62DX9-W8V6M-82649-MHBKQ
Standard C3RCX-M6NRP-6CXC9-TW2F2-4RHYD
Datacenter TMJ3Y-NTRTM-FJYXT-T22BY-CWG3J
2019 Essentials 2CTP7-NHT64-BP62M-FV6GG-HFV28
Standard TNK62-RXVTB-4P47B-2D623-4GF74
Datacenter H3RNG-8C32Q-Q8FRX-6TDXV-WMBMW
Biolinux disponuje předpřipraveným virtuálním strojem MyPro určeným pouze pro Virtual Box na uživatelské stanici. V této podobě je z důvodu HW náročnosti problematické jeho užití, proto publikuji jeho verzi, která jde spouštět na uživatelské stanici i serveru. Podmínkou je instalace virtualizačního nástroje Microsoft Hyper-V, VMWare player nebo work station, či původní Virtual Box.

Pro rozbalení virtuálního disku je potřeba program 7-zip

Minimální konfigurace virtuálního PC

RAM: 2 GB dynamicky se zvětšující do 256 GB, pro pevnou minimálně paměť 12 GB

Virtuální procesory: 8 a více

Siťový adaptér - Pro Hyper-V starý kompatibilní

Grafická paměť: 128 MB a více
Disk: Použít již existující, který si vyextrahujete z archivu

Určitě jste se stejně jako spousta dalších včetně mě setkali s tím, že po instalaci z originálního média se Vám ukáže ve správci serveru jedna stojící služba, která nelze spustit. Tou službou je MapsBroker, který slouží ve Windows 10 ke správě offline mapových podkladů. Tato služba se běžně spouští se zpožděním automaticky, ale v případě serveru se tomu tak nestává. Pokud nemáme edici Essentials, kde by se dalo nějak uvažovat o využití této služby, je vhodné službu zakázat pomocí PowerShellu v režimu správce příkazem:
Get-Service -Name MapsBroker | Set-Service -StartupType Disabled
Adobe reader 9.4 porteble.jpg
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)

Která rubrika se Vám líbila nejvíce?

Dějepis (2910 | 6%)
Letecká technika (2863 | 6%)
logitronik (2835 | 6%)
Ledkovky (2867 | 6%)
Anna Franková (2808 | 5%)
schematické značky (2867 | 6%)
číselné systémy (2817 | 5%)
jednotky soustavy SI (2898 | 6%)
vývoj počítačů (2746 | 5%)
integrované obvody (2833 | 5%)
schemata (2915 | 6%)
Psychologie (1614 | 3%)
Pedagogika ( | 0%)
Knihovnička ( | 0%)
PC Software ( | 0%)

Jaký typ fotoaparátu preferujety

Digitální zrcadlovku (1696 | 20%)
Digitální Ultrazoom (1663 | 20%)
Digitální kompakt (1676 | 20%)

Jaký webový prohlížeč užíváte??

Internet Explorer 9 (1708 | 13%)
Internet Explorer 8 (1723 | 13%)
Internet Explorer 7 (1679 | 12%)
Google Chrom (1721 | 13%)
Mozila Firefox (1711 | 13%)
Opera (1698 | 12%)
Jiný (1701 | 12%)
Internet Expolrer 10 (1592 | 12%)

Jaký je Váš oblíbený Cad sofrware??

Eagle (1704 | 10%)
MultiSIM (1684 | 10%)
Google skatch (1709 | 10%)
jiný (1694 | 10%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one