Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Windows Insider Builds bez účtu Microsoft

Pokud patřítě k těm, kteří nemají a nechtějí z libovolného důvodu zřizovat účet Microsoft, ale i tak by rádi na svém zařízení měli Isider Preview Build systému Windows, máte možnost. V tomto článku uvedu skript příkazové řádky (uložte s koncovou cmd), který je funkční do veze 1903 do verze 20H2 (dále nezkoušeno), umožňující nastavení Windows Insider služby a Windows update pro příjem předběžných verzí aktulizací bez nutnosti užít účet Microsoft.
Rád bych podotknul, že se ale nejedná o plnohonotnou účast v programu, nebude Vám dostupné fórum programu, report novinek, pomoc komunity ani možnost zpětnou vazbou vyjadřovat svůj názor na funkce.
@echo off

::Borrowed from @abbodi1406's scripts
for /f "tokens=6 delims=[]. " %%i in ('ver') do set build=%%i

if %build% LSS 17763 (
echo =============================================================
echo This script is compatible only with Windows 10 RS5 and later.
echo =============================================================
echo.
pause
goto :EOF
)

REG QUERY HKU\S-1-5-19\Environment >NUL 2>&1
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto :START_SCRIPT

echo =====================================================
echo This script needs to be executed as an administrator.
echo =====================================================
echo.
pause
goto :EOF

:START_SCRIPT
set "scriptver=1.1.0"
set "FlightSigningEnabled=0"
bcdedit /enum {current} | findstr /I /R /C:"^flightsigning *Yes$" >NUL 2>&1
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 set "FlightSigningEnabled=1"

:CHOICE_MENU
cls
set "choice="
echo OfflineInsiderEnroll v%scriptver%
echo.
echo R - Enroll to Release Preview ring
echo S - Enroll to Insider Slow ring
echo F - Enroll to Insider Fast ring
echo.
echo X - Stop receiving Insider Preview builds
echo Q - Quit without making any changes
echo.
set /p choice="Choice: "
echo.
if /I "[%choice%]"=="[r]" goto :ENROLL_RP
if /I "[%choice%]"=="[s]" goto :ENROLL_SLOW
if /I "[%choice%]"=="[f]" goto :ENROLL_FAST
if /I "[%choice%]"=="[x]" goto :STOP_INSIDER
if /I "[%choice%]"=="[q]" goto :EOF
goto :CHOICE_MENU

:ENROLL_RP
set "SLS=RingPreview"
set "Ring=RP"
set "Content=Current"
set "FancyRing=Release Preview"
goto :ENROLL

:ENROLL_SLOW
set "SLS=RingInsiderSlow"
set "Ring=WIS"
set "Content=Active"
set "FancyRing=Windows Insider Slow"
goto :ENROLL

:ENROLL_FAST
set "SLS=RingInsiderFast"
set "Ring=WIF"
set "Content=Active"
set "FancyRing=Windows Insider Fast"
goto :ENROLL

:RESET_INSIDER_CONFIG
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost" /f >NUL 2>&1
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\WUMUDCat" /f >NUL 2>&1
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\RingPreview" /f >NUL 2>&1
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\RingInsiderSlow" /f >NUL 2>&1
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\RingInsiderFast" /f >NUL 2>&1
goto :EOF

:ENROLL
echo Applying changes...
call :RESET_INSIDER_CONFIG
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Orchestrator" /t REG_DWORD /v EnableUUPScan /d 1 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\%SLS%" /t REG_DWORD /v Enabled /d 1 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\SLS\Programs\WUMUDCat" /t REG_DWORD /v WUMUDCATEnabled /d 1 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_DWORD /v EnablePreviewBuilds /d 1 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_DWORD /v IsBuildFlightingEnabled /d 1 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_DWORD /v TestFlags /d 32 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_SZ /v ContentType /d "%Content%" /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_SZ /v BranchName /d "external" /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability" /t REG_SZ /v Ring /d "%Ring%" /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Strings" /t REG_SZ /v StickyXaml /d "This device has been enrolled to the Windows Insider program using OfflineInsiderEnroll v%scriptver%. If you want to change settings of the enrollment or stop receiving Insider Preview builds, please use the script. Learn more %FancyRing%Windows Insider Program requires your diagnostic data collection settings to be set to Full. You can verify or modify your current settings in Diagnostics & feedback." /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility" /t REG_DWORD /v UIHiddenElements /d 65535 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility" /t REG_DWORD /v UIDisabledElements /d 65535 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility" /t REG_DWORD /v UIServiceDrivenElementVisibility /d 0 /f >NUL 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility" /t REG_DWORD /v UIErrorMessageVisibility /d 192 /f >NUL 2>&1

bcdedit /set {current} flightsigning yes >NUL 2>&1
echo Done.

echo.
IF %FlightSigningEnabled% NEQ 1 goto :ASK_FOR_REBOOT
pause
goto :EOF

:STOP_INSIDER
echo Applying changes...
call :RESET_INSIDER_CONFIG
bcdedit /deletevalue {current} flightsigning >NUL 2>&1
echo Done.

echo.
IF %FlightSigningEnabled% NEQ 0 goto :ASK_FOR_REBOOT
pause
goto :EOF

:ASK_FOR_REBOOT
set "choice="
echo A reboot is required to finish applying changes.
set /p choice="Would you like to reboot your PC? (y/N) "
if /I "[%choice%]"=="[y]" shutdown -r -t 0
goto :EOF
02.05.2021 15:45:28
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one