Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Primitivní mazání duplicitních souborů Powershellem

Dnes si ukážeme, jak využít PowerShell verze 5.1 (předinstalovaný na Windows 10) nebo verze 7.x pro smazání duplicitních (mám na mysli obsahově duplicitních v rámci stejného formátu) souborů z daného adresáře a jeho podadresářů. Tento problém zcela jistě sousta z Vás řeší při nějakém tom úklidu PC.
Kód skriptu (klině lze po řádkách vkládat do konzole) je následující:

$WorkDirectory = Read-Host -Prompt "Zadejte cestu k adresáři, který chcete zbavit duplicitnich souboru:"
$OutputDirectory = Read-Host -Prompt "Zadejte cestu k adresáři pro umisteni vysledku: "
#vypíše soubory a jejich sha512 do csv
Get-ChildItem -Path $WorkDirectory -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Get-FileHash -Algorithm SHA512 | select Path, Hash | Export-Csv -Path "$OutputDirectory\All_Files.csv" -Delimiter ';' -Encoding UTF8 -NoTypeInformation
#načte si csv s informacemi o souborech
$soubor = Import-Csv -Path "$OutputDirectory\All_Files.csv" -Delimiter ";"
#identifikuje SHA512, které jsou v informačním csv více jak 1x
$duplikat = ($soubor.hash | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.count -gt 1}).values
#na základě SHA512 identifikuje soubory, které jsou v prohledávaném adresáři a jeho podadresářích více jak 1x
$vystup = ($soubor | ForEach-Object {if($_.hash -in $duplikat) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash
#najde od každého vícenásobného souboru „originál“
$vystup2 = ($soubor | ForEach-Object {if($_.hash -in $duplikat) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash -Unique
#smaže všechny výskyty vícenásobných souborů vyjímaje originálů
(($vystup | ForEach-Object {if($_ -notin $vystup2) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash).Path | Remove-Item -force

# O něco chytřejší funkci PowerShellu, která umí uklízet ještě lépe si představíme někdy příště.
 
28.10.2020 16:39:09
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one