Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Poinstalační úprava Windows 10

Při instalace Windows 10 verze 1803, 1809 a novější dostáváme spoustu šikovných funkcí, ale rovněž hodně toho, co v systému nechceme a ne všechna nastavení, jak při instlaci, tak po ní, jsou dostupná jen správcovskými nástroje jako je mmc konzole, nebo je potřeba studovat hodně nastavení, ale i tak nejsme schopni nalézt úplně vše. Jako příklad třeba zpětná vazba, je sice v dokumentaci možné nalézt jaká data v a jaké podobě opouští počítač, ale pokud i tak, nechci, aby k tomu docházelo, nemám šanci, nebo odebrání některých předinstalovaných aplikací je možné jen pomocí PoweShell.
Proto nabízím i běžným uživatelům řešení založené na PowerShell skriptu, které jim umožní nastavit spoustu běžně nastavitelných funkcí, ale i těch, které nelze běžně nastavovat, pohodlně na jednom místě. Celý skript je psaný jako prográmek, takže obsahuje i nápovědu a návod v textovém dokumentu pro své spuštění. Skript si stáhněte zde a následně rozbalte soubor KonfiguraceWindows10.zip do složky. Po rozbalení souboru klikněte pravým tlačítkem myši na soubor Default.cmd a z kontextového menu zvolte Spusti jako správce. Následně se řiďte pokyny programu. Dále v článku máte uvedený zdrojový kód celého skriptu. Skript je testován na čerstvě instalovaném Windows 10 verze 1803 a 1809, funguje i na již používané systémy, za případné problémy ovšem nepřebírám odpovědnost, skript pouštíte po zralém a odpovědném uvážení.
#Úprava Windows 10 v 1809 a novější, Windows server 2019 a 2016
#-úpravou je míněna změna konfigurace a instalace funkcí, které ne všechny jsou nastavitelné v grafickém rozhraní
#-všechny příkazy jsou rozděleny do bloků a po dokončení konfigurace dochází k restartu zařízení
#-v komentáři jsou uvedeny bližší popisy jednotlivých akcí
#Aturo: Petrásek Jan
#Inspirováno webem Disassembler
#-Autor jakkoliv neručí za případné způsobené škody
#-Skript je možno libovolně šířit a využívat v nezměněné podobě
#©2018

Write-Host 'Poinstavalační úprava Windows 10'
$V = $null
do
{
$opakovat = $false
Write-Host 'Pro pokračování si vzolete jednu z následujících kategorií'
Write-Host '1 - Soukromí'
Write-Host '2 - Služby'
Write-Host '3 - Aplikace'
Write-Host '4 - Funkce'
Write-Host '5 - Doporučené nastavení'
Write-Host '6 - Serverové funkce'
Write-Host '? - Informace a nápověda'
$volba = Read-Host -Prompt 'Zadejte číslo své volby'
Write-Host ''
Switch($volba){
'1'{
Write-Host 'Nastavení Soukromí'
Write-Host 'Výchozí nastavení vypne telemetrii, vypne Wi-Fi Sense,'
Write-Host 'vypne navrhované aplikce ve startu, vypne zpětnou vazbu,'
Write-Host 'Vypnutí Advertising ID, vypne kortanu, vypne polohu'
$vychozi = Read-Host -Prompt 'Chcete aplikovat výchozí nastavení? (A/N)'
if($vychozi -eq 'A' -or $vychozi -eq 'a')
{
Write-Host 'Aplikuji výchozí nastavení soukromí...'
#Popis jednotlivých úkonů naleznete u jednotlivých nastavení
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Name "AllowBuildPreview" -Type DWord -Value 0
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" | Out-Null
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "AutoConnectAllowedOEM" -Type Dword -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "WiFISenseAllowed" -Type Dword -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SystemPaneSuggestionsEnabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Name "Value" -Type String -Value "Deny"
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 0
Write-Output "Disabling Feedback..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "DoNotShowFeedbackNotifications" -Type DWord -Value 1
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClient" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClientOnScenarioDownload" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Write-Output "Disabling Advertising ID..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" -Name "DisabledByGroupPolicy" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "AllowCortana" -Type DWord -Value 0
}
else
{
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout telemetrii? (A/N)'
<#Telemetry je služba zajišťující sběr dat pro Microsoft Customer Experience Improvement Program. V podstatě jde o to, že shromažďuje údaje o tom, co děláte a jak to děláte, kde, s kým a za kolik, a posílá je Microsoftu. To nechci jednoduše proto, že mám své soukromí rád a navíc mi maminka říkala, že se nemám bavit s cizími lidmi. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Telemetrii..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Name "AllowBuildPreview" -Type DWord -Value 0
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout telemetrii? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zapínám Telemetrii..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 3
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 3
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Name "AllowBuildPreview" -ErrorAction SilentlyContinue
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | Out-Null
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" | Out-Null
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" | Out-Null
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" | Out-Null
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" | Out-Null
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" | Out-Null
$V =$null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout Wi-Fi Sense? (A/N)'
<#Wi-Fi Sense je relativně zajímavá služba. Umožňuje sdílení přístupů k Wi-Fi sítím s vašimi přáteli na sociálních sítích, takže v případě, že vás navštíví, bude jim automaticky umožněn přístup k vaší Wi-Fi. Idea je to hezká, ale nikdo neřeší věci jako případný MAC filtr, fakt, že veškerá vaše hesla jsou uložena na serverech Microsoftu tak, aby bylo možno je dešifrovat, a velmi malou možnost ovlivnit co a s kým vlastně sdílíte. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Wi-Fi Sense..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "AutoConnectAllowedOEM" -Type Dword -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "WiFISenseAllowed" -Type Dword -Value 0
$V = $null
}
Write-Host 'Funkce SmartScreen Filter je ve výchozím stavu zapnuta'
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout SmartScreen Filter? (A/N)'
<# SmartScreen je bezpečností featura, která kouká na to, na co koukáte vy (webové stránky, stahování souborů) a porovnává s bezpečnostní databází Microsoftu, zda stránky, na které se pokoušíte dostat, nemohou být škodlivé pro váš počítač nebo zda soubor, který jste právě stáhli, je digitálně podepsán platným certifikátem. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zapínám SmartScreen Filter..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "EnableSmartScreen" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" -Name "EnabledV9" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnou web vyhledánávání ve Startu? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Vypínám vyhledávání Bing ve Start Menu..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "CortanaConsent" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "DisableWebSearch" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout web vyhledánávání ve Startu? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Enabling Bing Search in Start Menu..."
Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "CortanaConsent" -Type DWord -Value 1
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "DisableWebSearch" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout navrhované aplikace ve Startu? (A/N)'
<#Windows 10 čas od času ve Start menu zobrazí ikonu aplikace, kterou nemáte nainstalovanou a o které si myslí, že byste ji možná ocenili. Následující možnost to zakáže, jde o ovšem i v Nastavení. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji navrhované aplikace..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "ContentDeliveryAllowed" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "OemPreInstalledAppsEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "PreInstalledAppsEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "PreInstalledAppsEverEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SilentInstalledAppsEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-310093Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-338387Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-338388Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-338389Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-338393Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-353696Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SubscribedContent-353698Enabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SystemPaneSuggestionsEnabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" -Name "DisableWindowsConsumerFeatures" -Type DWord -Value 1
# Empty placeholder tile collection in registry cache and restart Start Menu process to reload the cache
If ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -ge 17134) {
$key = Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount\*windows.data.placeholdertilecollection\Current"
Set-ItemProperty -Path $key.PSPath -Name "Data" -Type Binary -Value $key.Data[0..15]
Stop-Process -Name "ShellExperienceHost" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout Historii práce v přepínání ploch? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Activity History..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "EnableActivityFeed" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "PublishUserActivities" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "UploadUserActivities" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout Historii práce v přepínání ploch? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Activity History..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "EnableActivityFeed" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "PublishUserActivities" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" -Name "UploadUserActivities" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete blokovat sledování polohy zařízení? (A/N)'
#Zakazuje sledování polohy zařízení pomocí GPS, podle IP adresy je poloha i nadále zjistitelná
#Po vipnutí nefunguje korektně funkce najdi moje zařízení
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji sledování polohy..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Name "Value" -Type String -Value "Deny"
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout automatickou aktualizaci map? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatickou aktualizaci Map..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\Maps" -Name "AutoUpdateEnabled" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout zpětnou vazbu Microsoftu? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Feedback..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "DoNotShowFeedbackNotifications" -Type DWord -Value 1
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClient" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClientOnScenarioDownload" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout perzonalizaci reklam? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Vypínám perzonalizaci reklam..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" -Name "DisabledByGroupPolicy" -Type DWord -Value 1
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout přístup webů k seznamu jazyků instalovaných ve Windows? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuiji funkci Website Access to Language List..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\International\User Profile" -Name "HttpAcceptLanguageOptOut" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout Cortanu? (A/N)'
<#Cortana je umělá inteligence, která funguje jako osobní asistent. V první fázi sbírá data, aby se dozvěděla o vašich návycích používání zařízení, vašem písmu (píšete-li rukou nebo stylusem), vašich kontaktech, o tom co vyhledáváte na internetu a tak vůbec si o vás udělala obrázek, co jste to za individuum. V druhé fázi umožňuje hlasové ovládání a zrychlené úkony. To by všechno bylo bezva, kdyby celý ten systém učení opět neseděl na serverech Microsoftu a všechna vaše data se neposílala přes internet. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Cortanu..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "AllowCortana" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout Hlášení chyb Microsoftu? (A/N)'
#Zakáže odesílání anonimizovaných hlášeních o chybách a kritických událostech na servery MS
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji hlášní chyb..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" -Name "Disabled" -Type DWord -Value 1
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout Hlášení chyb Microsoftu? (A/N)'
#Povolí odesílání anonimizovaných hlášeních o chybách a kritických událostech na servery MS
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Error reporting..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" -Name "Disabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" | Out-Null
$V = $null
}
}
break
}
'2'{
Write-Host 'Nastavení Služeb'
Write-Host 'Výchozí nastavení udělá:'
Write-Host 'Vypne protokol SMB 1.0, nastaví neznáme síťové profily jako veřejné,'
Write-Host 'Povolí Controlled Folder Access, skryje upozoenění ochrany účtu Win Defenderu,'
Write-Host 'Vypne automatický restart po dokončení aktualizace, zakáže vzdálenou pomoc'
$vychozi = Read-Host -Prompt 'Chcete aplikovat výchozí nastavení? (A/N)'
if($vychozi -eq 'A' -or $vychozi -eq 'a')
{
Write-Host 'Aplikuji výchozí nastavení...'
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false -Force
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\010103000F0000F0010000000F0000F0C967A3643C3AD745950DA7859209176EF5B87C875FA20DF21951640E807D7C24" -Name "Category" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Enabled -ErrorAction SilentlyContinue
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Name "AccountProtection_MicrosoftAccount_Disconnected" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "AUPowerManagement" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 0
}
else
{
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout sdílení mapovaných jednotek mezi uživateli? (A/N)'
<#Každá instalace Windows ve výchozím stavu sdílí všechny své disky, adresář Windows a tiskárny a faxy. Sice se jedná o skryté položky, ale každý, kdo už s nimi někdy přišel do styku tuší, kde je hledat (Nápověda: C$, ADMIN$, FAX$, PRINT$). Ty je pak možno mapovat třeba na vzdálené ploše, nicméně ne vždy je žádoucí aby uživatelé měli plný přístup i k systémovému disku hostitele. Spoustu věcí je sice možno řešit šikovným rozdělením a nastavením oprávnění. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Vypínám sdílení mapovaných jednotek mezi uživateli..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLinkedConnections" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout protokol SMB 1.0? (A/N)'
#Protokol SMB 1.0. je od verze 1709 ve výchizím nastavení vypnut, je doporučeno užívat novější verze protokolu SMB
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji SMB 1.0 protocol..."
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true -Force
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout SMB server? (A/N)'
#tato možnost úplně vypne možnost sdílení tiskáren a skenerů s dalšími počítači. Nadále je možné se připojit k zařízením sdílených z jiného PC
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji SMB Server..."
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false -Force
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false -Force
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout SMB server? (A/N)'
#tato možnost úplně zapne možnost sdílení tiskáren a skenerů s dalšími počítači. Nadále je možné se připojit k zařízením sdílených z jiného PC
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji SMB Server..."
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true -Force
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete aktuální síť nastavit jako domácí? (A/N)'
#Nastaví aktuální síťový profil jako privátní (umožní sdílení soubporů, viditelnost zařízení apod.)
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji aktuální síť jako domácí..."
Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete neznámé sítě nastavit jako veřejné? (A/N)'
#Nastaví všechny ostatní sítě jako veřejné
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji neznámé síťové profily jako veřejné..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\010103000F0000F0010000000F0000F0C967A3643C3AD745950DA7859209176EF5B87C875FA20DF21951640E807D7C24" -Name "Category" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout automatickou instalaci ovladačů síťových zařízení? (A/N)'
#vypne automatickou instlalaci ovladačů zařízení v síti jako jsou tiskárny
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatickou instalaci síťových zařízení..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NcdAutoSetup\Private")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NcdAutoSetup\Private" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NcdAutoSetup\Private" -Name "AutoSetup" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete skrýt ikonu Windows Defenderu? (A/N)'
#Skryje ikonu Defenderu na liště, Defender ovšem zůstane nadále zapnutý
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Skrývám Windows Defender SysTray icon..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Systray")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Systray" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender Security Center\Systray" -Name "HideSystray" -Type DWord -Value 1
If ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -eq 14393) {
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "WindowsDefender" -ErrorAction SilentlyContinue
} ElseIf ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -ge 15063) {
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHealth" -ErrorAction SilentlyContinue
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit Windows Defender? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Windows Defender..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" -Name "DisableAntiSpyware" -ErrorAction SilentlyContinue
If ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -eq 14393) {
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "WindowsDefender" -Type ExpandString -Value "`"%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe`""
} ElseIf ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -ge 15063 -And [System.Environment]::OSVersion.Version.Build -le 17134) {
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHealth" -Type ExpandString -Value "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe"
} ElseIf ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -ge 17763) {
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHealth" -Type ExpandString -Value "%windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe"
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit Controlled Folder Access? (A/N)'
#Od verze 1709 vyžauje zapnutý Windows Defender
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Controlled Folder Access..."
Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Enabled -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit Core Isolation Memory Integrity? (A/N)'
#Součást Wiundows Defender aplikovatelná od verze 1803
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Core Isolation Memory Integrity..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity")) {
New-Item -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" -Name "Enabled" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit Windows Defender Application Guard? (A/N)'
#Součást Wiundows Defender aplikovatelná od verze 1803 na Pro, neaplikovatelná na VDI a Server
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Windows Defender Application Guard..."
Enable-WindowsOptionalFeature -online -FeatureName "Windows-Defender-ApplicationGuard" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout upozornění ochrany účtu ve Windows Defenderd? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Vypínám upozornění ochrany účtu..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Name "AccountProtection_MicrosoftAccount_Disconnected" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat spouštění skriptů na tomto PC? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji vykonávání skritů..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings" -Name "Enabled" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit spouštění skriptů na tomto PC? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji spouštění skriptů..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings" -Name "Enabled" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit možnosti spouštění pomocí klávesy F8? (A/N)'
#umožní stiskem klávesy F8 při spouštšění PC změnit možnosti spouštění, např. přejít do nouzového režimu
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji možnosti spouštění klávesou F8..."
bcdedit /set `{current`} BootMenuPolicy Legacy | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout automatické opravy při startu Windows? (A/N)'
#Při spouštění bude ignorovat chyby a přejde do běžného spouštění Windows
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji mód automatické opravy při spouštění Windows..."
bcdedit /set `{current`} BootStatusPolicy IgnoreAllFailures | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout automatický restart Windows po aktualizaci? (A/N)'
#Oznámí dokončení instalace automatických aktualizací, reset spouští uživatel na základě oznámení
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatický restart počítače po aktualizaci..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "AUPowerManagement" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat vzdálenou pomoc? (A/N)'
#Zakáže přístup pomocí servisní aplikace a pinu pro technickou podporu Microsoftu
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji vzdálenou pomoc..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit vzdálenou pomoc? (A/N)'
#Povolí přístup pomocí servisní aplikace a pinu pro technickou podporu Microsoftu
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji vzdálenou pomoc..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
}
break
}
'3'{
Write-Host 'Nastavení aplikací'
Write-Host 'Výchozí nastavení udělá:'
Write-Host 'Odebere předisntalované Store aplikace, odebere zástupce MS Edge z Plochy'
Write-Host 'Nainstaluje .Net 3.x, nainstaluje rtisk do PDF, povolí XPS nástroje'
Write-Host 'Odebre výchozí fax tiskárnu'
$vychozi = Read-Host -Prompt 'Chcete aplikovat výchozí nastavení? (A/N)'
if($vychozi -eq 'A' -or $vychozi -eq 'a')
{
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.3DBuilder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.AppConnector" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingFinance" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingNews" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingSports" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingTranslator" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingWeather" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.CommsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ConnectivityStore" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.GetHelp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Getstarted" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Messaging" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Microsoft3DViewer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftOfficeHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftPowerBIForWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MinecraftUWP" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MSPaint" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.NetworkSpeedTest" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.OneNote" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.Sway" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OfficeLens" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OneConnect" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.People" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Print3D" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.RemoteDesktop" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.SkypeApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Todos" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Wallet" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Whiteboard" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsAlarms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsCamera" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "microsoft.windowscommunicationsapps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsFeedbackHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsMaps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsSoundRecorder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneVideo" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WebMediaExtensions" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MixedReality.Portal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.YourPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ScreenSketch" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "2414FC7A.Viber" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "41038Axilesoft.ACGMediaPlayer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "46928bounde.EclipseManager" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "4DF9E0F8.Netflix" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "64885BlueEdge.OneCalendar" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "7EE7776C.LinkedInforWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "828B5831.HiddenCityMysteryofShadows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "89006A2E.AutodeskSketchBook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "9E2F88E3.Twitter" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DisneyMagicKingdoms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.MarchofEmpires" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "CAF9E577.Plex" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D52A8D61.FarmVille2CountryEscape" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D5EA27B7.Duolingo-LearnLanguagesforFree" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DB6EA5DB.CyberLinkMediaSuiteEssentials" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DolbyLaboratories.DolbyAccess" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Drawboard.DrawboardPDF" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "E046963F.LenovoCompanion" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Facebook.Facebook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Fitbit.FitbitCoach" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "flaregamesGmbH.RoyalRevolt2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "GAMELOFTSA.Asphalt8Airborne" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "KeeperSecurityInc.Keeper" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.BubbleWitch3Saga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSodaSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoID" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoSettings" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "PandoraMediaInc.29680B314EFC2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "SpotifyAB.SpotifyMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "WinZipComputing.WinZipUniversal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "XINGAG.XING" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Nordcurrent.CookingFever" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DragonManiaLegends" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxIdentityProvider" | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGameOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGamingOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Xbox.TCUI" | Remove-AppxPackage
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –notlike “*store*”} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.WindowsCalculator*"} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.Windows.Photos*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -online
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\System\GameConfigStore" -Name "GameDVR_Enabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" -Name "AllowGameDVR" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "DisableEdgeDesktopShortcutCreation" -Type DWord -Value 1
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "MicrosoftWindowsPowerShellV2Root" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Uninstall-WindowsFeature -Name "PowerShell-V2" -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Install-WindowsFeature -Name "NET-Framework-Core" -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-PrintToPDFServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-XPSServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
Remove-Printer -Name "Fax" -ErrorAction SilentlyContinue
}
else
{
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat OneDrive? (A/N)'
#Zakáže běh aplikace OneDrive, ale aplikaci neodinstaluje
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zakazuji OneDrive...'
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC" -Type
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit OneDrive? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji OneDrive...'
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat pedinstalované Store aplikace? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám přeinstalované Store Aplikace...'
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.3DBuilder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.AppConnector" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingFinance" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingNews" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingSports" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingTranslator" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingWeather" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.CommsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ConnectivityStore" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.GetHelp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Getstarted" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Messaging" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Microsoft3DViewer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftOfficeHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftPowerBIForWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MinecraftUWP" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MSPaint" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.NetworkSpeedTest" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.OneNote" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.Sway" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OfficeLens" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OneConnect" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.People" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Print3D" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.RemoteDesktop" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.SkypeApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Todos" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Wallet" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Whiteboard" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsAlarms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsCamera" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "microsoft.windowscommunicationsapps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsFeedbackHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsMaps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsSoundRecorder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneVideo" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WebMediaExtensions" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MixedReality.Portal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.YourPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ScreenSketch" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "2414FC7A.Viber" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "41038Axilesoft.ACGMediaPlayer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "46928bounde.EclipseManager" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "4DF9E0F8.Netflix" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "64885BlueEdge.OneCalendar" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "7EE7776C.LinkedInforWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "828B5831.HiddenCityMysteryofShadows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "89006A2E.AutodeskSketchBook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "9E2F88E3.Twitter" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DisneyMagicKingdoms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.MarchofEmpires" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "CAF9E577.Plex" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D52A8D61.FarmVille2CountryEscape" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D5EA27B7.Duolingo-LearnLanguagesforFree" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DB6EA5DB.CyberLinkMediaSuiteEssentials" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DolbyLaboratories.DolbyAccess" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Drawboard.DrawboardPDF" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "E046963F.LenovoCompanion" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Facebook.Facebook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Fitbit.FitbitCoach" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "flaregamesGmbH.RoyalRevolt2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "GAMELOFTSA.Asphalt8Airborne" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "KeeperSecurityInc.Keeper" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.BubbleWitch3Saga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSodaSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoID" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoSettings" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "PandoraMediaInc.29680B314EFC2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "SpotifyAB.SpotifyMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "WinZipComputing.WinZipUniversal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "XINGAG.XING" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Nordcurrent.CookingFever" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DragonManiaLegends" | Remove-AppxPackage
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –notlike “*store*”} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.WindowsCalculator*"} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.Windows.Photos*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -online
#Dále je popsáno odebrání aplikace Xbox
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxIdentityProvider" | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGameOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGamingOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Xbox.TCUI" | Remove-AppxPackage
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\System\GameConfigStore" -Name "GameDVR_Enabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" -Name "AllowGameDVR" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat Store? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host "Odinstalovávám Store..."
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.DesktopAppInstaller" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsStore" | Remove-AppxPackage
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat Store? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host "Instaluji Store..."
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.DesktopAppInstaller" | ForEach-Object {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsStore" | ForEach-Object {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odebrat zástupce Edge z Plochy? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám Edge z plochy...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "DisableEdgeDesktopShortcutCreation" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat subsystém pro Linux? (A/N)'
#Verze 1607 musí být v Developers módu, aby bylo možné subsystém pro Linux instalovat
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Instaluji Linux subsystem...'
If ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -eq 14393) {
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" -Name "AllowDevelopmentWithoutDevLicense" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" -Name "AllowAllTrustedApps" -Type DWord -Value 1
}
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Microsoft-Windows-Subsystem-Linux" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat subsystém pro Linux? (A/N)'
#Verze 1607 musí být v Developers módu, aby bylo možné subsystém pro Linux instalovat
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám Linux subsystem...'
If ([System.Environment]::OSVersion.Version.Build -eq 14393) {
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" -Name "AllowDevelopmentWithoutDevLicense" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" -Name "AllowAllTrustedApps" -Type DWord -Value 0
}
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Microsoft-Windows-Subsystem-Linux" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete instalovat Hyper-V? (A/N)'
#lze aplikovat pouze na edice Pro, Edu a Enterprise a serverové edice
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Instaluji Hyper-V...'
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Microsoft-Hyper-V-All" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Install-WindowsFeature -Name "Hyper-V" -IncludeManagementTools -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat Hyper-V? (A/N)'
#lze aplikovat pouze na edice Pro, Edu a Enterprise a serverové edice
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Instaluji Hyper-V...'
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Microsoft-Hyper-V-All" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Uninstall-WindowsFeature -Name "Hyper-V" -IncludeManagementTools -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat .NET 3.x? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Instaluji .NET 3.x...'
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Install-WindowsFeature -Name "NET-Framework-Core" -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat MS Photo viewer? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host 'Instaluji MS PhotoViewer...'
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
ForEach ($type in @("Paint.Picture", "giffile", "jpegfile", "pngfile")) {
New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Force | Out-Null
New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Name "MuiVerb" -Type ExpandString -Value "@%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\photoviewer.dll,-3043"
Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
}
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Force | Out-Null
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open" -Name "MuiVerb" -Type String -Value "@photoviewer.dll,-3043"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Name "Clsid" -Type String -Value "{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat PDF tiskárnu? (A/N)'
#Nainstlauje MS Print to PDF
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Instaluji Microsoft print to PDF...'
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-PrintToPDFServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete nainstalovat nástroje pro formát XPS? (A/N)'
#Nainstlauje nástroje pro práci s XPS
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji tisk do XPS a prohlížeč XPS pokud je nostupný...'
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-XPSServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat nástroje pro formát XPS? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji tisk do XPS a prohlížeč XPS pokud je nostupný...'
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-XPSServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odebrat výchozí fax? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám výchozí fax...'
Remove-Printer -Name "Fax" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odinstalovat funkce pro fax? (A/N)'
#nelze aplikovat na server
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám funkce pro fax...'
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "FaxServicesClientPackage" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$V = $null
}
}
break
}
'4'{
Write-Host 'Nastavení funkcí Windows'
Write-Host 'Výchozí nastavení vypne vzdálenou plochu, vypne automatické přehrávání,'
Write-Host 'Vypne autorun, zapne automatické čištění disku, povolí hibernaci,'
Write-Host 'Odebere ikonu Lidé z lišty, zakáže automatické přidání slova Zástupce do názvu zástupců,'
Write-Host 'Povolí numlock po startu, zobrazí detaily operace se soubory'
$vychozi = Read-Host -Prompt 'Chcete aplikovat výchozí nastavení? (A/N)'
if($vychozi -eq 'A' -or $vychozi -eq 'a')
{
Write-Output "Aplikuji výchozí nastavení..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 1
Disable-NetFirewallRule -Name "RemoteDesktop*"
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun" -Type DWord -Value 255
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "01" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "StoragePoliciesNotified" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name "HibernateEnabled" -Type Dword -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowHibernateOption" -Type Dword -Value 1
powercfg /HIBERNATE ON 2>&1 | Out-Null
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowSleepOption" -Type Dword -Value 0
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" -Name "PeopleBand" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "link" -Type Binary -Value ([byte[]](0,0,0,0))
If (!(Test-Path "HKU:")) {
New-PSDrive -Name HKU -PSProvider Registry -Root HKEY_USERS | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKU:\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" -Name "InitialKeyboardIndicators" -Type DWord -Value 2147483650
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
If (!([System.Windows.Forms.Control]::IsKeyLocked('NumLock'))) {
$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
$wsh.SendKeys('{NUMLOCK}')
}
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" -Name "EnthusiastMode" -Type DWord -Value 1
}
else
{
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypnout automatickou aktualizaci ovladačů z Windows Update? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatickou aktualizaci ovladačů z Windows Update..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata" -Name "PreventDeviceMetadataFromNetwork" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DontPromptForWindowsUpdate" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DontSearchWindowsUpdate" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DriverUpdateWizardWuSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" -Name "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zapnout automatickou aktualizaci ovladačů z Windows Update? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji automatickou aktualizaci ovladačů z Windows Update..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata" -Name "PreventDeviceMetadataFromNetwork" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DontPromptForWindowsUpdate" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DontSearchWindowsUpdate" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching" -Name "DriverUpdateWizardWuSearchEnabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" -Name "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit vzdálenou plochu se síťovým ověřením uživatele? (A/N)'
#Uživatel je zde ověřen pomocí AD a na základě členství ve skupine RemoteDesktopUsers je mu uděleno oprávnění užít vzdálenou plochu
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji vzdálenou plochu se síťovým ověřením uživatele..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 0
Enable-NetFirewallRule -Name "RemoteDesktop*"
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat vzdálenou plochu se síťovým ověřením uživatele? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji vzdálenou plochu..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 1
Disable-NetFirewallRule -Name "RemoteDesktop*"
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat automatické přehrávání? (A/N)'
<#Autorun a autoplay jsou dvě funkce pro přehrávání obsahu, které jdou ruku v ruce. Klasický autorun jednoduše donutí operační systém zareagovat na změnu média, tedy třeba vsunutí DVD nebo flash disku. Systém se pak podívá, zda na médiu existuje soubor autorun.inf a podle něj pak médiu nastaví ikonku a přidělí akci na dvojklik, případně další akce do kontextového menu. Autoplay je pak pokročilejší funkce, která se pokusí zjistit typ obsahu média a podle toho spustí aplikaci, která si s daným obsahem nejlépe poradí. Tedy pokud do USBčka zabodnete flešku plnou MP3, nabídne spuštění hudebního přehrávače. Pokud připojíte foťák s fotkami z dovolené, nastartuje váš výchozí prohlížeč obrázků. A tak dále. Pokud vám však rukama (a počítačem) prochází velké množství neznámých nebo potenciálně vadných médií, asi nebudete příliš šťastní, když se Windows budou pokoušet spustit každou kravinu. Autoplay tu má jen klasické zapnuto/vypnuto. Autorun lze naproti tomu vypínat buď na jednotlivých jednotkách anebo ještě lépe, pro jednotlivé typy médií. #>
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Autoplay..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat autorun pro vyměnitelné jednotky? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Autorun pro vyměnitelné jednotky..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun" -Type DWord -Value 255
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat body obnovy pro systémový disk? (A/N)'
#Zakáže body obnovy na systémovém disku. nelze aplikovat na server
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazji body obnovy..."
Disable-ComputerRestore -Drive "$env:SYSTEMDRIVE"
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit body obnovy pro systémový disk? (A/N)'
#Povolí body obnovy na systémovém disku. nelze aplikovat na server
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji body obnovy..."
Enable-ComputerRestore -Drive "$env:SYSTEMDRIVE"
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit automatické čištění disku? (A/N)'
#Povolí pokročilou funkci automatického čištění disku
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji automatické čištění disku..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "01" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "StoragePoliciesNotified" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat automatickou defragmentaci disku? (A/N)'
#Zakáže automatickou defragmentaci disku
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatickou degrafmentaci..."
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag" | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit automatickou defragmentaci disku? (A/N)'
#povolí automatickou defragmentaci disku
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji automatickou degrafmentaci..."
Enable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag" | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit režim hibernace? (A/N)'
#povolí režim hibernace ve schématech napájení
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji Hibernaci..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name "HibernateEnabled" -Type Dword -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowHibernateOption" -Type Dword -Value 1
powercfg /HIBERNATE ON 2>&1 | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat režim hibernace? (A/N)'
#Zakáže režim hibernace ve schématech napájení
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji Hibernaci..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name "HibernateEnabled" -Type Dword -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowHibernateOption" -Type Dword -Value 0
powercfg /HIBERNATE OFF 2>&1 | Out-Null
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat ruční přepnutí do režimu spánku? (A/N)'
#Zakáže tlačítka režimu spánku a odebere tuto možnost ze startu
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji manuální přepnutí do režimu spánku..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowSleepOption" -Type Dword -Value 0
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat automatický přčechod do režimu spánku? (A/N)'
#zakáže automatické vypnutí displeje a přechod do režimu spánku
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji automatické přepnutí do režimu spánku..."
powercfg /X monitor-timeout-ac 0
powercfg /X monitor-timeout-dc 0
powercfg /X standby-timeout-ac 0
powercfg /X standby-timeout-dc 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat fastboot? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji fastboot..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name "HiberbootEnabled" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat centrum akcí? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji centrum akcí..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "DisableNotificationCenter" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications" -Name "ToastEnabled" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat možnosti napájení na uzamykací obrazovce? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji možnosti napájení na uzamykací obrazovce..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ShutdownWithoutLogon" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit možnosti napájení na uzamykací obrazovce? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji možnosti napájení na uzamykací obrazovce..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ShutdownWithoutLogon" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete skrýt ikonu (box) vyhledávání na liště? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Skrýt ikonu (box) vyhledávání na liště..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zorbazit ikonu vyhledávání na liště? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zobrazuji ikonu vyhledávání na liště..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete skrýt ikonu Litdé na liště? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Skrývám ikonu Lidé na liště..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" -Name "PeopleBand" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat vyhledávání aplikací pro neznámé typy souborů v MS Store? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji vyhledávání aplikací ve Store..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "NoUseStoreOpenWith" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat skupinu naposledy přidaných aplikací ve startu? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji zobrazení naposledy přidaných aplikací ve startu..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "HideRecentlyAddedApps" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat automatické přidání slova Zástupce do názvu zástupce aplikace či souboru? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji přidávání slova Zástupce do názvu zástupců..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "link" -Type Binary -Value ([byte[]](0,0,0,0))
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit tmavé schéma systému? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji tmavé schéma systému..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" -Name "AppsUseLightTheme" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete automaticky zapnout numlock? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji automatické zapnutí numlocku..."
If (!(Test-Path "HKU:")) {
New-PSDrive -Name HKU -PSProvider Registry -Root HKEY_USERS | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKU:\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" -Name "InitialKeyboardIndicators" -Type DWord -Value 2147483650
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
If (!([System.Windows.Forms.Control]::IsKeyLocked('NumLock'))) {
$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
$wsh.SendKeys('{NUMLOCK}')
}
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat změnu schématu zvuku? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zakazuji změnu schématu zvuku..."
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoChangingSoundScheme" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit změnu schématu zvuku? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Povoluji změnu schématu zvuku..."
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoChangingSoundScheme" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zobrazit skryté soubory? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zobrazuji skryté soubory..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "Hidden" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zobrazit detaily operace se soubory? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zobrazuji detaily operace se noubory..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" -Name "EnthusiastMode" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete skrýt upozornění synchronizace složek? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Skrývám upozornění synchronizace..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowSyncProviderNotifications" -Type DWord -Value 0
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zobrazit upozornění synchronizace složek? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Zobrazuji upozornění synchronizace..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowSyncProviderNotifications" -Type DWord -Value 1
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete jako výchozí bod Průzkumníku po otevření Tento počítaš? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji Průzkumník..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo" -Type DWord -Value 1
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete obnovit výchozí nastavení Průzkumníku? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji Průzkumník..."
Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo" -ErrorAction SilentlyContinue
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zobrazit Tento počítač na ploše? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji Průzkumník..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zobrazit na ploše zástupce sožky profilu uživatele? (A/N)'
#Zobrazí zástupce na složku, která se nachází na adrese C:\Users\, případně na jiné diskové jednoce, pokud došlo k přesměrování výchozího umístění dložek uživatelů
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host 'Přidávám zástupce složky profilu uživatele na plochu...'
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}" -Type DWord -Value 0
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete skrýt adresář 3D Obejkty z Tohoto počítače? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám ikonu složky 3D objekty z Tohoto počítače...'
Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete odebrat položku Sdílet z kontextového menu Průzkumníku? (A/N)'
#Tato konfigurace funkguje od verze 1709
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Odebírám položku Sdílet z kontextového menu...'
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
New-PSDrive -Name "HKCR" -PSProvider "Registry" -Root "HKEY_CLASSES_ROOT" | Out-Null
}
Remove-Item -LiteralPath "HKCR:\*\shellex\ContextMenuHandlers\ModernSharing" -ErrorAction SilentlyContinue
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete přidat položku Sdílet do kontextového menu Průzkumníku? (A/N)'
#Tato konfigurace funkguje od verze 1709
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Přidávám položku Sdílet do kontextového menu...'
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
New-PSDrive -Name "HKCR" -PSProvider "Registry" -Root "HKEY_CLASSES_ROOT" | Out-Null
}
New-Item -Path "HKCR:\*\shellex\ContextMenuHandlers\ModernSharing" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Set-ItemProperty -LiteralPath "HKCR:\*\shellex\ContextMenuHandlers\ModernSharing" -Name "(Default)" -Type String -Value "{e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}"
}
}
break
}
'5'{
Write-Host 'Doporučená konfigurace Windows 10'
Write-Host 'Doporučená konfigurace vypne telemetrii, vypne Wi-Fi Sense,'
Write-Host 'vypne navrhované aplikce ve startu, vypne zpětnou vazbu,'
Write-Host 'Vypnutí Advertising ID, vypne kortanu, vypne polohu,'
Write-Host 'zakáže web vyhledávání ve startu, vypne autoupdate map,'
Write-Host 'zakáže přístup vwebů k seznamu jazyků, povolí Controlled Folder Access,'
Write-Host 'Vypne protokol SMB 1.0, nastaví neznáme síťové profily jako veřejné,'
Write-Host 'skryje upozoenění ochrany účtu Win Defenderu, zakáže vzdálenou pomoc,'
Write-Host 'Vypne automatický restart po dokončení aktualizace, vypne notifikace ochrany účtu'
Write-Host 'Odebere předisntalované Store aplikace, odebere zástupce MS Edge z Plochy'
Write-Host 'Nainstaluje .Net 3.x, nainstaluje rtisk do PDF, povolí XPS nástroje'
Write-Host 'Odebre výchozí fax tiskárnu, zobrazí detaily operace se soubory'
Write-Host 'Výchozí nastavení vypne vzdálenou plochu, vypne automatické přehrávání,'
Write-Host 'Vypne autorun, zapne automatické čištění disku, povolí hibernaci,'
Write-Host 'Odebere ikonu Lidé z lišty, zakáže automatické přidání slova Zástupce do názvu zástupců,'
Write-Host 'Povolí numlock po startu, zakáže přechod do režimu spánku, volitelně aplikuje tmavé schéma,'
Write-Host 'Zaobrazí na ploše Tento počítač, odebere adresář 3D objekty z tohoto počítače'
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete aplikovat doporučenou konfiguraci? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host 'Aplikuji doporučené nastavení...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds" -Name "AllowBuildPreview" -Type DWord -Value 0
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" | Out-Null
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "AutoConnectAllowedOEM" -Type Dword -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config" -Name "WiFISenseAllowed" -Type Dword -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" -Name "SystemPaneSuggestionsEnabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\location" -Name "Value" -Type String -Value "Deny"
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "DoNotShowFeedbackNotifications" -Type DWord -Value 1
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClient" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Disable-ScheduledTask -TaskName "Microsoft\Windows\Feedback\Siuf\DmClientOnScenarioDownload" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo"))
{
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo" -Name "DisabledByGroupPolicy" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore"))
{
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "AllowCortana" -Type DWord -Value 0
$V = $null
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "CortanaConsent" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" -Name "DisableWebSearch" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\Maps" -Name "AutoUpdateEnabled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\International\User Profile" -Name "HttpAcceptLanguageOptOut" -Type DWord -Value 1
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false -Force
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\010103000F0000F0010000000F0000F0C967A3643C3AD745950DA7859209176EF5B87C875FA20DF21951640E807D7C24" -Name "Category" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Enabled -ErrorAction SilentlyContinue
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Name "AccountProtection_MicrosoftAccount_Disconnected" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "AUPowerManagement" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows Security Health\State" -Name "AccountProtection_MicrosoftAccount_Disconnected" -Type DWord -Value 1
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.3DBuilder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.AppConnector" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingFinance" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingNews" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingSports" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingTranslator" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.BingWeather" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.CommsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ConnectivityStore" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.GetHelp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Getstarted" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Messaging" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Microsoft3DViewer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftOfficeHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftPowerBIForWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MinecraftUWP" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MSPaint" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.NetworkSpeedTest" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.OneNote" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Office.Sway" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OfficeLens" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.OneConnect" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.People" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Print3D" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.RemoteDesktop" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.SkypeApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Todos" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Wallet" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Whiteboard" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsAlarms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsCamera" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "microsoft.windowscommunicationsapps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsFeedbackHub" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsMaps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsSoundRecorder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneVideo" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.WebMediaExtensions" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.MixedReality.Portal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.YourPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.ScreenSketch" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "2414FC7A.Viber" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "41038Axilesoft.ACGMediaPlayer" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "46928bounde.EclipseManager" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "4DF9E0F8.Netflix" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "64885BlueEdge.OneCalendar" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "7EE7776C.LinkedInforWindows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "828B5831.HiddenCityMysteryofShadows" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "89006A2E.AutodeskSketchBook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "9E2F88E3.Twitter" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DisneyMagicKingdoms" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.MarchofEmpires" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "CAF9E577.Plex" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D52A8D61.FarmVille2CountryEscape" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "D5EA27B7.Duolingo-LearnLanguagesforFree" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DB6EA5DB.CyberLinkMediaSuiteEssentials" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "DolbyLaboratories.DolbyAccess" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Drawboard.DrawboardPDF" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "E046963F.LenovoCompanion" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Facebook.Facebook" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Fitbit.FitbitCoach" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "flaregamesGmbH.RoyalRevolt2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "GAMELOFTSA.Asphalt8Airborne" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "KeeperSecurityInc.Keeper" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.BubbleWitch3Saga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSodaSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoID" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "LenovoCorporation.LenovoSettings" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "PandoraMediaInc.29680B314EFC2" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "SpotifyAB.SpotifyMusic" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "WinZipComputing.WinZipUniversal" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "XINGAG.XING" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "king.com.CandyCrushSaga" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Nordcurrent.CookingFever" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "A278AB0D.DragonManiaLegends" | Remove-AppxPackage
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –notlike “*store*”} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.WindowsCalculator*"} | where-object {$_.name -notlike "*Microsoft.Windows.Photos*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -online
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxApp" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxIdentityProvider" | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGameOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.XboxGamingOverlay" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers "Microsoft.Xbox.TCUI" | Remove-AppxPackage
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\System\GameConfigStore" -Name "GameDVR_Enabled" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR" -Name "AllowGameDVR" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "DisableEdgeDesktopShortcutCreation" -Type DWord -Value 1
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "MicrosoftWindowsPowerShellV2Root" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Uninstall-WindowsFeature -Name "PowerShell-V2" -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
If ((Get-CimInstance -Class "Win32_OperatingSystem").ProductType -eq 1) {
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
} Else {
Install-WindowsFeature -Name "NET-Framework-Core" -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
}
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-PrintToPDFServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Printing-XPSServices-Features" -NoRestart -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
Remove-Printer -Name "Fax" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 1
Disable-NetFirewallRule -Name "RemoteDesktop*"
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun" -Type DWord -Value 255
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "01" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\StorageSense\Parameters\StoragePolicy" -Name "StoragePoliciesNotified" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name "HibernateEnabled" -Type Dword -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowHibernateOption" -Type Dword -Value 1
powercfg /HIBERNATE ON 2>&1 | Out-Null
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowSleepOption" -Type Dword -Value 0
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People" -Name "PeopleBand" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "link" -Type Binary -Value ([byte[]](0,0,0,0))
If (!(Test-Path "HKU:")) {
New-PSDrive -Name HKU -PSProvider Registry -Root HKEY_USERS | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKU:\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" -Name "InitialKeyboardIndicators" -Type DWord -Value 2147483650
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
If (!([System.Windows.Forms.Control]::IsKeyLocked('NumLock'))) {
$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
$wsh.SendKeys('{NUMLOCK}')
}
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\OperationStatusManager" -Name "EnthusiastMode" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FlyoutMenuSettings" -Name "ShowSleepOption" -Type Dword -Value 0
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS SBUTTONACTION 0
powercfg /X standby-timeout-ac 0
powercfg /X standby-timeout-dc 0
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit tmavé schéma systému? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output "Nastavuji tmavé schéma systému..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" -Name "AppsUseLightTheme" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel")) {
New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
}
break
}
'6'{
Write-Host 'Konfigurace určená pro Servery'
Write-Host 'Zde již není žádné výchozí doporučené nastavení'
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat automatické zobrazení ServerManger po přihlášení? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Vypínám automatické zobrazování ServerManager po přihlášení...'
If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Server\ServerManager")) {
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Server\ServerManager" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Server\ServerManager" -Name "DoNotOpenAtLogon" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit automatické zobrazení ServerManger po přihlášení? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zapínáím automatické zobrazování ServerManager po přihlášení...'
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Server\ServerManager" -Name "DoNotOpenAtLogon" -ErrorAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat CTRL+ALT+DELETE pro přechod z uzamykací obrazovky k přihlášení? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zakazuji CTRL+ALT+DELETE pro přihlášení...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "DisableCAD" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit CTRL+ALT+DELETE pro přechod z uzamykací obrazovky k přihlášení? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji CTRL+ALT+DELETE pro přihlášení...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "DisableCAD" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat rozšířené zabezpečení Internet Exploreru? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zakazuji rozšířená zabezpečení Internet Exploreru...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A509B1A7-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073}" -Name "IsInstalled" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A509B1A8-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073}" -Name "IsInstalled" -Type DWord -Value 0
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit rozšířené zabezpečení Internet Exploreru? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zakazuji rozšířená zabezpečení Internet Exploreru...'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A509B1A7-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073}" -Name "IsInstalled" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A509B1A8-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073}" -Name "IsInstalled" -Type DWord -Value 1
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit zvuk? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji zvuk...'
Set-Service "Audiosrv" -StartupType Automatic
Start-Service "Audiosrv" -WarningAction SilentlyContinue
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete zakázat zvuk? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Zakazuji zvuk...'
Stop-Service "Audiosrv" -WarningAction SilentlyContinue
Set-Service "Audiosrv" -StartupType Manual
$V = $null
}
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete povolit Wi-Fi? (A/N)'
#Lze aplikovat na Windows server 2008 až 2019 s odpovídajícím HW a ovladači.
#Z vlastní zkušenosti doporučuji spíše užít ServerManager a přidání Rolí/Funkcí
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Output 'Povoluji Wi-Fi...'
Install-WindowsFeature -Name Wireless-Networking
Write-Output 'Po restartu zadejte příkaz: Net start WlanSvc'
$V = $null
}
}
'?'{
Write-Host ''
Write-Host 'Informace a nápověda'
Write-Host ''
Write-Host 'Autor: Petrásek Jan'
Write-Host 'web: elektrotechnika.vesele.info'
Write-Host 'Verze: 1.0'
Write-Host '©2018'
Write-Host ''
Write-Host 'UPOZORNĚNÍ: Skript musí být spuštěn jako správce, jinak neproběhnou požadované změny!'
Write-Host 'UPOZORNĚNÍ: Autor nenese žádnou odpovědnost za případné škody a problémy!'
Write-Host 'Skript je užíván na vlastní odpovědnost!'
Write-Host ''
$nap = Read-Host -Prompt 'Chcete vypsat nápovědu? (A/N)'
if($nap -eq 'A' -or $nap -eq 'a')
{

Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST SOUKROMÍ NASTAVUJE, co všechno o aktivitách může počítač shraňovt'
Write-Host 'a jaká diagnostická data může odesílat. Rovněž nastavuje, které služby mají k čemu přístup.'
Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST SLUŽEB NASTAVUJE, chování vybraných služeb systému Windows, především nastavení přístupu'
Write-Host 'a ochrany jako je Windows FireWall, Windows Defender a komunikační protokoly.'
Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST APLIKACÍ, umožní odebrat předinstalované Store aplikace, nastavit virtuální tiskárny'
Write-Host 'a nastavit vybrané role a funkce operačního systému'
Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST FUNKCÍ umožní nastavení zástupců, uživatelského rozhraní a napájení'
Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST DOPORUČENÉ NASTAVENÍ aplikuje nastavení napříč všemi předešlími oblastmi,'
Write-Host 'které jako admin a dlouholetý člen Insider programu považuji za optimální pro běžného užoivatele'
Write-Host ''
Write-Host 'OBLAST SERVEROVÉ FUNKCE obsahuje nastavení specifiká pro optimalizaci uživatelského rozhraní Windows Server,'
Write-Host 'na servery je ovšem možné aplikovat i nastavení z něktrých předešlích oblastí, v komentáři je vždy uvedeno,'
Write-Host 'která nastavení opravdu nelze aplikovat, nebo která jsou primárně k tomu uzpůsobena'
Write-Host ''
Write-Host 'K provedení konfigurace jsou hojně využívány registry systému, proto se konfigurace projeví až po restartu počítače.'
Write-Host 'Před spuštěním konfigurace, nebo dokončením skriptu uložte svou práci a zavřete ostatní programy.'
Write-Host 'Krom registů je používán nástroj DISM a další nástroje, které mají na starost konkrétní nastavení.'
$V = $null
$nap = $null
Write-Host ''
$V = Read-Host -Prompt 'Chcete vypsat informace o vybraných konfiguracích? (A/N)'
if($V -eq 'A' -or $V -eq 'a')
{
Write-Host 'TELEMETRIE'
Write-Host 'Telemetry je služba zajišťující sběr dat pro Microsoft Customer Experience Improvement Program.'
Write-Host 'V podstatě jde o to, že shromažďuje údaje o tom, co děláte a jak to děláte, anonimizuje je a posílá je Microsoftu.'
Write-Host ''
Write-Host 'WI-FI SENSE'
Write-Host 'Wi-Fi Sense je relativně zajímavá služba. Umožňuje sdílení přístupů k Wi-Fi sítím s vašimi'
Write-Host 'přáteli na sociálních sítích, takže v případě, že vás navštíví, bude jim automaticky umožněn přístup k vaší Wi-Fi.'
Write-Host 'Tato na první pohled přátelská funkce může při polevení velké obezřetnosti představovat zásadní bezpečností problém'
Write-Host ''
Write-Host 'SMARTSCREEN'
Write-Host 'SmartScreen je bezpečností funkce, kterou bych méně počítačově gramotným jedincům nedoporučoval vypínat.'
Write-Host 'SmartScreen kouká na to, na co koukáte vy (webové stránky, stahování souborů) a porovnává s bezpečnostní databází Microsoftu,'
Write-Host 'zda stránky, na které se pokoušíte dostat, nemohou být škodlivé pro váš počítač nebo zda soubor, který jste právě stáhli,'
Write-Host 'je digitálně podepsán platným certifikátem.'
Write-Host ''
Write-Host 'WEBOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ VE STARTU'
Write-Host 'Tato funkce umožňuje pomocí vyhledávání ve Windows nalézt nejen programy a soubory, jak tomu bylo u Windows 7,'
Write-Host 'ale stejně jako u systému Windows 8 a 8.1 umožňuje vrátit i výsledky vyhldávače Bing z interntu.'
Write-Host 'Vrácení výsledků z internetu je sice potřeba povolit, ale již webové vyhledávání není tak jednoznačně odděleno jako u Windows 8.'
Write-Host ''
Write-Host 'NAVRHOVANÉ APLIAKCE ZE STORE VE STARTU'
Write-Host 'Součástí nové politiky Microsoftu, že Windows jsou služba, jsou různé reklamy prolezlé vyhledáváním (stejně jako Windows 8.1 Bing),'
Write-Host 'ale nově se objevuje reklama v podobě návrhů Store aplikací přímo ve startu systému.'
Write-Host 'Tyto aplikace jsou uživateli navrhovány na základě toho, jaké již využívá a jaké programy hledá na webu.'
Write-Host 'Tato funkce jde vypnout pomocí Nastavení pro každého uživatele samostatně, nebo pomcí registru pro všechny.'
Write-Host ''
Write-Host 'ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY'
Write-Host 'Opět jde o funkci, kterou je možné vypnout na několika místech v nastavení a týká se jen zařízení s GPS modulem.'
Write-Host 'Tato funkce umožňuje pomocí GPS najít polohu zařízení na mapě a krom offline navigace ji využívá i funkce'
Write-Host 'Najdi moje zařízení, kterou bych doporučil v případě telefonů a tabletů zapnout.'
Write-Host 'Tato funkce nemá žádný vliv na lokalizaci zařízení pomocí IP adresy od poskytovatele připojení, proti lokalizaci'
Write-Host 'pomocí IP adresy poskytovatele připojení je potřeba použít TOR nebo VPN pro připojení k síti.'
Write-Host ''
Write-Host 'FEEDBACK'
Write-Host 'Pomocí této funkce a k ní přidružené univerzální aplikace Microsoft zjiš´tuje, jak jsou uživatelé spokojeni'
Write-Host 's novinkami a co uživatelům chybí. Na insternetu nebo v MS aplikacích je možné totožnou funkci objevit jako'
Write-Host 'User Voice, případně se schovává pod totožným názvem. Opět se jedná o nové pojetí systému Windows jako služby'
Write-Host 'a nutno Microsoftu přiznat, že se v řadě kroků řídí právě výsledky User Voice přidávání nových funckí do Windnows'
Write-Host 'a aplikací. Hlasy zde monou (pokud je to bezpečnostně v pořádku) rovněž donut MS k zachování určité zastaralé funkce.'
Write-Host ''
Write-Host 'ADVERTISTING ID (REKLAMNÍ ID)'
Write-Host 'Jde o funkci, která se týká především uživatelů, kteří na Windows používají svůj Microsoft účet a jde zakázat při dokončování'
Write-Host 'instalace Windows. Tato funcke povoluje a zařizuje sběr dat pro perzonalizaci rekam zobrazovaných systém Windows danému uživateli.'
Write-Host 'Nové buildy (1803 a novější) si pro užoivatele s místním účetem vytvoří servisní ID (pokud je služba zapnuta), které je unikátní'
Write-Host 'pro kombinace stroje a uživatele sloužící jako náhrada MS účtu pro tento účel. "výhodou" je, že se nepřenáší nastavení reklam'
Write-Host 'mezi jednotlivými zařízením, které uživatel poiužívá, protože není spojené s konkrétní osobou.'
Write-Host ''
Write-Host 'CORTANA'
Write-Host 'Cortana je umělá inteligence, která funguje jako osobní asistent. V první fázi sbírá data, aby se dozvěděla o vašich návycích'
Write-host 'používání zařízení, vašem písmu (píšete-li rukou nebo stylusem), vašich kontaktech, o tom co vyhledáváte na internetu a tak'
Write-Host 'vůbec si o vás udělala obrázek, co jste to za uživatele. Ve fázi druhé už ji můžete komandovat přes hlasové rozhraní a ona vám'
Write-Host 'bude zprostředkovávat funcke Windows a realizovat jednoduché úkony ve Windows a podporovaných aplikacích jako je Offce, nebo vybrané'
Write-host 'aplikace ze Store (např Pošta a kalendář). Celý systém je cloudovou službou Microsoftu a všechna potřebná data se zabezpečeně'
Write-Host 'poslají přes internet na servery Microsoftu. Celá služba je dostupná v Americké a anglické lokalizaci Systému a nepodporuje'
Write-Host 'české rozhraní systému a ni český jazykový balíček či lokalizaci. V plně česky nastaveném systému se služba automaticky vypne a nahradí'
Write-Host 'službou Bing Search pro textové vyhledávání na internetu. Pokud se změní lokalizace OS, tak je možné pomocí příkazů v anglickém jazyce'
Write-Host 'službu pooužívát pro vyhledávání na intertu, práci s MS Outlook nebo poštou a kalendářem a jedostupná pro vyhldávání dokumentů a palikací.'
Write-Host ''
Write-Host 'IMPLICITNĚ SDÍLENÉ PLOŽKY'
Write-Host 'Každá instalace Windows ve výchozím stavu sdílí všechny své disky, adresář Windows a tiskárny a faxy. Sice se jedná o skryté položky,'
Write-Host 'ale každý, kdo už s nimi někdy přišel do styku tuší, kde je hledat (Nápověda: C$, ADMIN$, FAX$, PRINT$). Ty je pak možno mapovat třeba'
Write-Host 'na vzdálené ploše, nicméně ne vždy je žádoucí aby uživatelé měli plný přístup i k systémovému disku hostitele.'
Write-Host ''
Write-Host 'WINDOWS DEFENDER'
Write-Host 'Dnes je antimalwarovým řešením obsaženým ve Windows 10 a pracuje na základě Mashinelernigových modelů a cloudového scannu v případě nejastností.'
Write-Host 'Základní integrované řešení je možné rozšířit o placenou verzi ATP, která je součástí pronájmového modelu licencí Windows 10 Enterprise a obsahuje'
Write-Host 'více cloudového výkonu a centrální monitoring nad organizací. Defender dnes krom FireWallu a antimalware obsahuje i další původně Enterprise funkce'
Write-Host 'jako anramsomware, Aplication Gard, CodeIntegrity, izolaci jádra OS další bezpečnostní funkce.'
Write-Host 'V případě instalace jiného antimawarového (resp. anivirového) řešení musí být vypnutá jeho realtime ochrama, ale stále (pokud nedojde k úplnému vypnutí)'
Write-Host 'může fungovat jako scanner a monitorovací nástroj nad aktivitou zařízení.'
Write-Host 'V porovnání s verzí, která byla ve Windows 7 nebo 8 si vede výraně lépe v porovnání s jinými antimalwarovými řešeními.'
Write-Host ''
Write-Host 'NÁSTROJ PRO ODSTRANĚNÍ ŠKODLIVÉHO KÓDU'
Write-Host 'Jedná se o antimalwarový scanner podobný svým chováním třeba Kaspersky Virus Remove Tool, který chodí prostřednicvtím'
Write-Host 'Windows Update a provede jednorázovou kontrolu zařízení na přítomnost škodlivého kódu a jeho vyčištění.'
Write-Host 'Pomocí admin nástrojů je možné sken tímto nástrojem vyvolat i ručně, nicméně jeho kvalita odpovídá Windows Defenderu,'
Write-Host 'tudíž doporučuji pro skenování užívat Kaspersky Virus Remove Tool, nicméně toto dokáže být užitečným pomocníkem k'
Write-Host 'vašemu antimalwarovému řešení, nikoliv jeho náhradou.'
Write-Host ''
Write-Host 'AUTOMATICKÝ RESTART WINDOWS UPDATE'
Write-Host 'Jde o funkci, která má dokončit instalaci aktualizací v co nejkaratší době po jejich stažení a rozbalení. Typicky se'
Write-Host 've Windows 10 řídí Dobou aktivního používání, kdy restart neprovede. Pomocí PowerShellu je možné tuto funkci vypnout'
Write-Host 'a nahradit ji jen notifikací připravenosti aktualizace na restart, aby si uživatel sám určil, kdy k tomu dojde.'
Write-Host ''
Write-Host 'DOMÁCÍ SKUPINY'
Write-Host 'Domácí skupiny slouží ke sdílení tiskáren a vybraných knihoven systému Windows mezi počítači s Windows 7 a novějším'
Write-Host 'při jejich domácím užitím, tato funkce není kompatibilní se zařazením do domény (a to ani u Win Server Esential).'
Write-Host ''
Write-Host 'VZDÁLENÁ PODPORA'
Write-Host 'Jde o funkci, která umožní pracovníkům technické podpory se připojit k Vašemu PC a to jen v případě, že zadáte'
Write-Host 'jednorázový kód, který danou operaci v rámci řešení vašeho požadavku umožní. Samozřejmě není po instalaci Windows'
Write-Host 'se nachází tato funkce v zapnutém stavu a doporučuji ji vypnout, její aktivace v případě potřetřeby stojí tři'
Write-Host 'kliknutí a nevyžaduje restart, deaktivací této funkce seberete potenciální vektor útoku na Váš systém.'
Write-Host ''
Write-Host 'VZDÁLENÁ PLOCHA'
Write-Host 'Umožńuje vyjmenovaným uživatelům (nebo skupinám) připojit se k PC i prostřednictvím sítě, zobrazit plochu tohoto PC'
Write-Host 'a ovládat jej z jiného PC s Windows nebo Linux (s podporou RDP protokolu). V domácím prostředí doporučuji tuto funkci'
Write-Host 'ponechat vypnutou (v základu po instalaci Windows je vypnuta), naopak ve firemním prostředí je potřeba, aby byla zapnuta'
Write-Host 'pro uživatele skupiny Administrators.'
Write-Host ''
Write-Host 'AUTORUN A AUTOPLAY'
Write-Host 'Autorun a autoplay jsou dvě funkce pro přehrávání obsahu, které jdou ruku v ruce. Klasický autorun jednoduše donutí operační'
Write-Host 'systém zareagovat na změnu média, tedy třeba vsunutí DVD nebo flash disku. Systém se pak podívá, zda na médiu existuje soubor'
Write-Host 'autorun.inf a podle něj pak médiu nastaví ikonku a přidělí akci na dvojklik, případně další akce do kontextového menu.'
Write-Host 'Autoplay je pak pokročilejší funkce, která se pokusí zjistit typ obsahu média a podle toho spustí aplikaci, která si s daným'
Write-Host 'obsahem nejlépe poradí. Tedy pokud do USBčka zabodnete flešku plnou MP3, nabídne spuštění hudebního přehrávače. Pokud připojíte'
Write-Host 'foťák s fotkami z dovolené, nastartuje váš výchozí prohlížeč obrázků. A tak dále. Pokud vám však rukama (a počítačem) prochází'
Write-Host 'velké množství neznámých nebo potenciálně vadných médií, asi nebudete příliš šťastní, když se Windows budou pokoušet spustit'
Write-Host 'každou kravinu. Autoplay tu má jen klasické zapnuto/vypnuto. Autorun lze naproti tomu vypínat buď na jednotlivých jednotkách'
Write-Host 'anebo ještě lépe, pro jednotlivé typy médií.'
Write-Host ''
Write-Host 'TASK VIEW'
Write-Host 'Jedná se o tlačítko lišty, které v sobě schovává přepínání virtuálních ploch, všechny aktuaálně běžící aplikace na dané ploše a'
Write-Host 'od verze 1803 rovněž historii aktivit z podporovaných aplikací. Pro přepínání aplikací je i nadále možné využívat klávesovou'
Write-Host 'zkratku ALT+TAB a pro práci splochami klávesové zkratky CTRL+WIN+D (nová plocha), CTRL+WIN+šipka (přechod mezi plochami)'
Write-Host 'WIN+TAB (pro přehled) a CTRL+WIN+F4 (zavření plochy)'
Write-Host ''
Write-Host 'NUMLOCK PO STARTU'
Write-Host 'Často Windows instaluju na laptopy, které nemají numerickou část klávesnice, ale NumLock'
Write-Host 'i přesto mají. Pokud je zapnutý, místo znaků v pravé části alfanumerické klávesnice se'
Write-Host 'píšou číslice, takže z „Ahoj mami“ vznikne „Ah61 0a05“, což teda rozhodně za výhru nepovažuju.'
Write-Host 'Krom toho tu a tam nastavení klávesnice občas przní nějaké proprietární ovladače a to'
Write-Host 'radši ani nezmiňuju, že do toho ještě může kecat i BIOS. Výchozí stav NumLocku je určen'
Write-Host 'bitmaskou uloženou v klíči InitialKeyboardIndicatorsv registru. V bitmasce můžou bt nastaveny'
Write-Host 'hodnoty 0 pro „NumLock vždy vypnut“, 2 pro „NumLock vždy zapnut“ a 2147483648 pro „nastav tuhle'
Write-Host 'hodnotu jen pokud nemá uživatel uloženo něco jiného“. Primitivní úkol se tak rázem trochu komplikuje,'
Write-Host 'protože není vždy jasné, jaká je výchozí hodnota té či oné konfigurace. Pokud není povolen Numlock'
Write-Host 'Což v praxi znamená, že NumLock je zapnutý po startu systému, předtím, než se přihlásí uživatel.'
Write-Host 'Po přihlášení se ale už vezme poslední stav nastavený pro konkrétního uživatele, takže pokud se naposledy'
Write-Host 'odhlásil s vypnutým NumLockem, bude vypnutý i teď a uživatel si jej musí ručně zapnout. Pokud se naposledy'
Write-Host 'uživatel odhlásil se zapnutým NumLockem, bude jej mít zapnutý i nadále. A kdyby'
Write-Host 'uvedený kód nefungoval může hodnotu změnit na 2, čímž by měl zapnutí NumLocku vynutit ve všech případech.'
Write-Host 'V UFI, tak jej ani pomocí registru automaticky nezapneme, protože nastavení vnucené UFI většinou vyhraje'
Write-Host ''
Write-Host 'SUBSYSTÉM FOR LINUX'
Write-Host 'Jde o funkci především pro vývojáře, nebo správce sítě či studenty informatiky. Po aktivaci této komponenty'
Write-Host 'a přepnutí do vývojářského režimu ve starších buildech (1709 a starší) stačí v příkazovém řádku napsat příkaz'
Write-Host 'BASH a následně jde již využívat linuxové příkazy a jsou k dispozici běžné příkazy distribuce Ubuntu. Oficialně'
Write-Host 'není podporováno grafické rozhraní (třeba GNU nenaistaluji jako celek), ale je možné spouštět aplikace určené'
Write-Host 'pro Linux, nebo využít východ Bash pro běžnou práci. Fyzické jednotky je nutné mapovat, výchozí jednoutkou je'
Write-Host 'adresář subsystému, který se tváří jako virtuální disk. Tato funkce nemá plnohodnotně nahradit Linux a tak je'
Write-Host 'i nadále pro některé účely potřeba instalovat virtuální Pc s Linuxem, nebo použít dualboot, ale pro potřeby'
Write-Host 'vývoje aplikací či základní úlohy zprávy, nebo kompatibilitu s dalšími Linuxovými stroji jde rozhodně o dobrý'
Write-Host 'nádstroj. Od verze 1803 je možné daný nástroj nahradit rovněž Linuxy staženými ze Store, kde si je možné vybrat'
Write-Host 'distribuci dle vlastního uvážení a dostanu rovněž Bash a nástroje dané distribuce všetně instalace aplikací.'
Write-Host ''
Write-Host 'WINDOWS PHOTO VIEWER'
Write-Host 'Windows 7 a 8 v sobě měly integrovaný prohlížeč obrázků. Nebyla to sice žádná kdovíjak funkcemi nabitá aplikace,'
Write-Host 'ale na prohlížení a otáčení fotek mnohým bohatě stačila. V desítkách je výchozím prohlížečem fotek aplikace,'
Write-Host 'nápaditě nazvaná Fotky. Pokud ale odeberete Metro aplikace, je jedinou zbývající možností "vysoce profesionální"'
Write-Host 'grafický nástroj zvaný Malování. Windows Photo Viewer prostě zmizel. Anebo nezmizel? photoviewer.dll ve Win10 pořád je,'
Write-Host 'akorát se jej nikdo neobtěžoval vytáhnout ven mezi použitelné aplikace. Použití právě Windows Photo Viewwr mohu'
Write-Host 'jako správce sítě doporučit i vy případě, kdy je v stíti kopírka od Conica Minolta a využívá ověření uživatele, velká'
Write-Host 'část běžně užívaných modelů nemá plnou podporu Windows 10 a balíčky jdoucí z UWP často vednou k zaseknutí tiskové fonty,'
Write-Host 'takže krom Malování nebo profi aplikace pak pro tisk zbývá záložka Sdílení v Průzkumníku, nebo právě Windows Photo Viewer.'
Write-Host ''
Write-Host 'NASTAVENÍ SPOUŠTĚNÍ WINDOWS KLÁVESOU F8'
Write-Host 'Když jste na starších verzích Windows při startu mačkali F8, dostali jste se do "boot" menu, skrze které bylo možno spustit'
Write-Host 'systém v nějakém zvláštním režimu, typicky třeba v nouzovém. To se hodilo zejména při řešení problémů, kdy například systém'
Write-Host 'po zavedení padal do BSOD nebo se nezavedly grafické ovladače nebo se naopak zavedla tuna malware. Když při startu mačkáte'
Write-Host 'F8 na Windows 10, překvapivě se nestane vůbec nic. Takže šup tam se starým módem. Ale dejte si pozor, pokud používáte'
Write-Host 'multiboot nebo nějakou nestandardní konfiguraci diskových oddílů. V takovém případě je potřeba nejprve pustit bcdedit a zjistit,'
Write-Host 'která sekce zavaděče se skutečně používá.'
Write-Host ''
Write-Host 'HYPER-V'
Write-Host 'Microsoft Hyper-V je původně serverovou rolí, která se prvně objevila na klietnské stanici spolu s Windows 8 Pro a vyššími edicemi.'
Write-Host 'Politika dostupnosti dané funcke se nikterak nezměnila ani ve Windows 10. Verze určená pro klientské stanice se drobně svými funkcemi'
Write-Host 'i výkonem liší od své servé serverové sestry, ale základ mají stejný. Velmi stručně řečeno jde o virtualizační platformu, která umožńuje'
Write-Host 'vytvářet a používat virtuální PC a celé sítě, nebo i virtuální disky či DVD nebo FLOPY mechaniky, ve Windows 10 tvoří rovněž základ'
Write-Host 'bezpečnostní funkce Virtual Secure Mode, která je dostupná v edici EDU a Enterprise pro počítače s UFI. Tato funkce rozdělí Windows'
Write-Host 'na dvě části a každá je provozována v samostatném "virtuálním stroji", kdy údaje související se zabezpečením (např ověření uživatele)'
Write-Host 'jsou odděleny od vlastního OS a ten se pouze dotazuje dané instance podobně, jako doménového řadiče, ovčem na rozdíl od komunikace s AD'
Write-Host 'není vytvářená žádná cache získaných údajů, systém pouze obdrží hodnotu True, nebo False na svůj požadavek pro ověření.'
Write-Host ''
Write-Host 'ACTIVITY HISTORY'
Write-Host 'V čechách je tato funkce označována jako časová osa (TimeLine), nicméně historie aktivit je dílčí částí funce TimeLine.'
Write-Host 'Funkce TimeLine je novým zobrazením úloh. Je přístupná ve pomocí tlačítka Zobrazení úloh stejně jako přepínání ploch.'
Write-Host 'Možnost zobrazit všechny běžící aplikace, přesouvat je mezi plochami a přepínat mezi nimi je ve Windows 10 od začátku,'
Write-Host 'to, co je nové, je možnost otevírat úlohy řazené dle toho, kdy jste je prováděli a tuto historii i synchronizovat na'
Write-Host 'všechna zařízení s Windows 10 užívajících daný MS účet.'
Write-Host ''
Write-Host 'ODESÍLÁNÍ HLÁŠENÍ O CHYBÁCH SYSTÉMU WINDOWS'
Write-Host 'Zakáže odesílání anonimizovaných hlášeních o chybách a kritických událostech na servery MS.'
Write-Host ''
Write-Host 'SMB SERVER'
Write-Host 'Tato komponenta umožní povlolit sdlení lokálně instalovaných tiskáren, scannerů a dalšío podporovaného HW'
Write-Host 's dalšími počítači v síti.'
Write-Host ''
Write-Host 'CORE ISOLATION MEMORY INTEGRITY'
Write-Host 'Izolace jádra poskytuje přidanou ochranu proti malwaru a dalším útokům tím, že izoluje procesy v počítači'
Write-Host 'od operačního systému a zařízení. Integrita paměti je funkcí izolace jádra. Když přepnete nastavení Integrita'
Write-Host 'paměti na Zapnuto, můžete v případě útoku zabránit přístupu škodlivého kódu k procesům s vysokým zabezpečením.'
Write-Host ''
Write-Host 'FORMÁT XPS'
Write-Host 'XPS je souborová přípona označující formát XML Paper Specification. Tento formát je založený na XML bázi a'
Write-Host 'vytvořila ho společnost Microsoft. Užívá se pro ukládání dokumentů, u kterých chceme zabránit jejich změnám a chceme,'
Write-host 'aby se zobrazovaly víceméně stejně na všech počítačích. Výhodou je také relativně malá velikost souboru. Tento formát'
Write-host 'má de facto stejné vlastnosti jako používanější PDF a používá se pro obdobné typy dokumentů. Interně je využíván řadou'
Write-Host 'prfesionálních tiskáren a kopírek, kdy tiskový ovladač přeloží dokument do tohoto formátu a tiskový procesor dle něj'
Write-Host 'vytvoří posloupnost řídících signálů provádějících vlastní tisk dokumentu.'
Write-Host ''
Write-Host 'BOD OBNOVY'
Write-Host 'Body obnovení umožňují obnovit systémové soubory zpět do stavu, v němž se nacházely v některém dřívějším časovém období.'
Write-Host 'Body obnovení se automaticky vytvářejí před instalací nové aplikace, ovladače nebo před aktualizací Windows. Pokud dojde'
Write-Host 'k nějakému problému s operačním systémem, můžete se pomocí bodu obnovení vrátit do stavu, kdy systém fungoval správně.'
Write-Host 'Body obnovení se konfigurují pomocí nástroje Obnovení systému. Tento nástroj umožňuje změnit nastavení obnovení,'
Write-host 'provádět správu místa na disku a odstraňovat body obnovení.'
Write-Host ''
Write-Host 'AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ DISKU'
Write-Host 'Jedním z nejběžnějších způsobů pro uvolnění místa na disku ve vašem počítači je odstranění dočasných souborů, vyprázdnění'
Write-Host 'koše a případně vymazání obsahu složky pro soubory stahované z Internetu. Problém je však v tom, že všechny tyto operace'
Write-Host 'musíte dělat ručně, popřípadě tak napůl ručně za pomocí různých systémových nástrojů či programů třetích stran.'
Write-Host 'Situaci však nedávno alespoň o něco vylepšila firma Microsoft uvedením nové automaticky pracující funkce Inteligentní úložiště.'
Write-Host 'Samotný název Inteligentní úložiště však není ničím novým – poprvé se totiž objevil ve Windows Phone 8.1 a předpokládalo se, že'
Write-Host 'bude součástí Windows 10 už daleko dříve. Nejnovější provedení funkce Inteligentní úložiště po svém zapnutí automaticky z'
Write-Host 'operačního systému a z počítače jako takového odstraňuje přebytečné soubory. Aktuální verze tohoto nástroje sice není až tak'
Write-Host 'mocná, jak bychom možná očekávali, nicméně jako první krok bezesporu obstojí.'
Write-Host ''
Write-Host 'REŽIM HIBERNACE'
Write-Host 'Při přechodu počítače do režimu hibernace se obsah operační paměti RAM uloží na pevný disk a počítač se vypne. Na disku musí být'
Write-Host 'dostatek volného místa. Alespoň tolik jak velkou máte paměť RAM. Při zapnutí se načte obsah operační paměti a vy můžete pokračovat'
Write-Host 'v práci z místa, ve kterém jste skončili. V porovnání s režimem spánku je start o něco pomalejší, protože se data načítají z pevného'
Write-Host 'disku. Hibernace je vhodnější když víte, že počítač nebudete používat delší dobu. Tento režim byl navrhnut speciálně pro přenosné počítače.'
Write-Host 'Díky uložení dat na pevný disk je možné, na rozdíl od režimu spánku, odpojit počítač zcela od napájení (u notebooku i vyjmnout baterii)'
Write-Host 'a i přes ti budete moci po opětovném zapnutí plynule pokračovat v práci.'
Write-Host ''
}
break
}
}
default{
Write-Host 'Chyba zadání, zkuste to znovu'
break
}
}
$odpoved = Read-Host -Prompt 'Chcete pokračovat v konfiguraci?(A/N)'
if($odpoved -eq 'A' -or $odpoved -eq 'a')
{
$opakovat = $true
}
}While($opakovat)
Write-Output "`nKonfigurace dokončena, PC se bude restartovat"
Start-Sleep -s 5
Restart-Computer
04.01.2019 11:19:25
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one