Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.
Tento článek pojednává o demčení dokumentů Office, které jsou heslem uzamčeny k úpravám. Na konci článku jsou zmíněny externí zdroje i prozcela uzamčené dokuemnty.
Využití poznatků z tohoto článku aplikujte výhradně na vlstní dokumenty, nikoliv na dokumenty od jiných autorů.
Již před několika lety jsem zmiňoval postup, jak zkrze úpravu registru aktivovat mapájecí režim vysokého výkonu na systémech Windows 8.1, Windows server 2012 a novějších a Windows 10. Tento mód se hodí pro databázové servery, Hyper-V servery a pracovní stanice, které řeší nejrůznější strojní či fyzikální simulace, kompresy a překódovní multimédií, a další opravdu vysoce časově i výkonově náročné operace. Dalším kandidátem mohou být build servery ve vývoji velkých řešení.
Jak povolit možnost přesnastavit napájení do tohoto režimu?
Stačí v příkazové řádce spuštěné jako správce zadat příkaz: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
Nyní se v ovládacích panelech v nastavení napájení objeví možnost zvolit High performance mód. Osobně varuji před jeho využíváním na noteboocích a zařízeních Surce vyjímaje Surface Studio.
Božský mód umožňuje na jednom místě přístup opravdu ke všem nastavením, která systém Windows 10 nabízí. Tímto přístupovým místem je speciální složka na ploše.
Tato lehce skrytá funkce systému Windows je určena především vývajářům a IT profesionálům do testovacích prstředí, aby se jim pohodlněji ladilo nastavení systému, ze kteréhe budou odvozovat instalační image nebo konfigurační package. Rozhodně nelze doporučitit tento režim běžným uživatelům na domu. Jako vhodný se mi také jevý pro zkušené členy Insiders programu v rychlejších okruzích, kde může pomoci s tím, aby systém fungoval správně.
Jak toto pokročilé nastavení aktivovat?
Vytvořte si na ploše novou složku a pojmenujte ji: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Nyní stačí potvrdit klávesou enter a je hotovo.
Starý známý postup se záměnou Utilman.exe za cmd.exe již není několik verzí Windows 10 funkční, protože jej zastaví Defender díky rozhraní AMSI. Microsoft má v oficiální dokumentaci uvedeno, že pokud není využíván účet Microsoft, jehož heslo lze přenastavit z jiného zařízení, je správný postup obnova do továrního nastavení, případně reinstalace z instalačního média. Tento postup, pokud neuděláte chybu, dokáže zachovat data uživatele, ale nikoliv aplikace či nastavení systému. Nicméně i tak existuje podobná cesta založená na offline změně registru, kterou Defender nezastaví, pojďme se na to podívat.
Dnes bych rád ukázal, jak si může naprosto běžný uživatel spustit skript PowerShellu aníž by měl právo si měnit ExecutionPolicy. Jak víme, tak ExecutionPolicy říká, zda je možné na daném systému spouštět skripty (případně jaké skripty) psané v PowerShellu a také zda systém přijme prostřednictvím PowerShellu soubory stažené z internetu.

Ve výchozím stavu máme na klientských Windows (7, 8, 10) restricted, což velmi zjednodušeně znamená, že skripy nelze spouštět.

Užijeme PowerShell ISE:
Skript otevřeme pomocí ISE, následně pomocí CTRL+A vybareme vše a využijeme Run Selection (zkratka: F8). skript se provede. Bohužel jediné parametry, které takto můžeme zadat jsou ty Mandatory.

Využijeme průzkumníku Windows:
Na skript klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Run with PowerShell. Bohužel jediné parametry, které takto můžeme zadat jsou ty Mandatory.

Změníme ExecutionPolicy v rámci daného procesu:
Použijeme příkaz: Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process
Nyní v rámci daného okna PowerShellu nemáme žádné restrikce

Spustíme skript pomocí načtení do paměti:
Využijeme příkaz: Get-Content .\skript.ps1 | PowerShell -noprofile -
Tím dojde k načtení skriptu jako příkazu a provede se. Bohužel předání parametrů je problematické, ty Mandatory předané budou.
Dnes si ukážeme, jak využít PowerShell verze 5.1 (předinstalovaný na Windows 10) nebo verze 7.x pro smazání duplicitních (mám na mysli obsahově duplicitních v rámci stejného formátu) souborů z daného adresáře a jeho podadresářů. Tento problém zcela jistě sousta z Vás řeší při nějakém tom úklidu PC.
Kód skriptu (klině lze po řádkách vkládat do konzole) je následující:

$WorkDirectory = Read-Host -Prompt "Zadejte cestu k adresáři, který chcete zbavit duplicitnich souboru:"
$OutputDirectory = Read-Host -Prompt "Zadejte cestu k adresáři pro umisteni vysledku: "
#vypíše soubory a jejich sha512 do csv
Get-ChildItem -Path $WorkDirectory -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Get-FileHash -Algorithm SHA512 | select Path, Hash | Export-Csv -Path "$OutputDirectory\All_Files.csv" -Delimiter ';' -Encoding UTF8 -NoTypeInformation
#načte si csv s informacemi o souborech
$soubor = Import-Csv -Path "$OutputDirectory\All_Files.csv" -Delimiter ";"
#identifikuje SHA512, které jsou v informačním csv více jak 1x
$duplikat = ($soubor.hash | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.count -gt 1}).values
#na základě SHA512 identifikuje soubory, které jsou v prohledávaném adresáři a jeho podadresářích více jak 1x
$vystup = ($soubor | ForEach-Object {if($_.hash -in $duplikat) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash
#najde od každého vícenásobného souboru „originál“
$vystup2 = ($soubor | ForEach-Object {if($_.hash -in $duplikat) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash -Unique
#smaže všechny výskyty vícenásobných souborů vyjímaje originálů
(($vystup | ForEach-Object {if($_ -notin $vystup2) {$_}}) | Sort-Object -Property Hash).Path | Remove-Item -force

# O něco chytřejší funkci PowerShellu, která umí uklízet ještě lépe si představíme někdy příště.
 
Každý správce se setká s tím, že se mu dostane do ruky zařízení, které má jinou edici Windows, nežli zbytek sítě. Typicky ve školách to pak mohou být interaktivní displeje Prowise, které mají z výroby edici Enterprise, nicméně škola má edice Pro či Education, přesně v souladu s licencováním Windows pro školy.
Jak potom ale stáhnout instalační médium Windows pro Enterorise edici? Máme na výběr, buď užijeme Microsoft Evolution center a stáhneme instalaci Enterprise Evolution, která je na 90 dní. Příkazovou řádkou pak převedeme dle nějakého návodu edici s užitím našeho klíče na plnohodnotnou verzi. Trochu složité ne?
Následující skript umožní pro stažení využít Microsoft Creation Tool, který nejspíš již máte, protože jeho prostřednictvím se stahují běžné edice jako Home, Pro nebo Education.
V detailu je odkaz na stažení skriptu a jeho zdrojový kód.
V tomto příspěvku bych se s Vámi rád podělil o svůj PowerShell modul, který prostřednictvím nástroje DSM umožňuje vytvářet datové Archivy ve formátu ESD a rovněž již Existující ESD soubory extrahovat do složky.
Infomrace je schopen číst i o WIM souborech a vlastně nic nebrání vytvoření souboru ve formátu WIM místo ESD, rozbalení WIM pak sice zvládnuto je, ale stojí hodně času.
Pro stažení modulu a zobrazení jeho zdrojového kódu čtěte dále
Mám pro všechny kolegy správce ideální příkaz do příkazové řákdy, který nastaví na stanici všechna existující připojení jako doménová. Tento příkaz se může hodit především jako součást task sekvence v MDT nebo SCCM.
Tady je: powershell.exe $net = get-netconnectionprofile;Set-NetConnectionProfile -Name $net.Name -NetworkCategory DomainAuthenticated
 
Všichni známe situaci,
kdy přijde vlna několika aktualizací a systém se přestane chovat korektně. Oinstalovávat aktualizace po jedné je poměrně zdlouhavé a do aplikace bodu obnovy se nám nemusí chtít hned z několika důvodů. Pro všechny, kdo spustí alespoň nouzový režim na systému Windows 7, 8, 8.1, či 10 mám nalý trik, jak odvolat aktualizace za libovolně dlouho zpět. Budeme potřebovat PowerShell a spočíst si datum, do nějž chceme vrátit stav aktualizací v našem PC.
Jste připraveni? Čtěte dále :)
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one