Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Analýza hlasitosti nahrávky v závislosti na frekvenci

Následující kousek kódu v Matlabu dokáže divy. Stačí změnit cestu k nahrávce a výsledkem bude maximální hlasitost a frekvence, při které ji bylo dosaženo, průměrná hlasitost a také graf, kde je pro všechny fekvence slyšitelného spektra obsažené v nahrávce znázorněna hlasitost. Podporovány jsou mono a stereo nahrávky ve formátech: mp3, wav a m4a.
Nyní již kód:

load handel.mat;
filename = 'D:\FFOutput\Záznam.m4a';
[y,Fs] = audioread(filename); %vrací data a vzorkovací frekvenci
fty = fft(y); % provedení FFT
fv = linspace(0, 1, fix(length(fty)/2)+1)*Fs;
iv = 1:length(fv);
vol = 20*log10(abs(fty(iv)));
dB = 1:1:20000;
fm = 0;
dBm = max(vol);
for i = 1:1:length(vol)
if vol(i) < 4
dB(i) = 0;
else
dB(i) = vol(i);
end
end
Data = [dB; fv];
for k = 1:1:20000
if Data(1,k) > fm
fm = Data(2,k);
end
end
s1 = 'Největší intenzity (';
s2 = ' dB) je pro frekvenci ';
s3 = ' Hz.';
disp('V souladu s ISO 6189 jsou hodnoty pod 4,2 dB nulovány');
disp(strcat(s1, compose("%5.2f", dBm), s2, compose("%4.0f",fm), s3));
fdB = [];
for l = 1:1:20000
if dB(l) > 0
fdB(l) = dB(l);
end
end
prumer = mean(fdB);
disp(strcat('Průměrná intenzita zvuku je ', compose("%4.0f",prumer), ' dB.'));
figure(1)
bar(fv, dB, 'b', 'EdgeColor', 'b') % Plot In dB
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Amplitude (dB)')
axis([16 20000 ylim
01.05.2021 17:58:13
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one