Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Zozbor neuměleckého textu

Musím zjistit

·         Slohotvorné činitele

·         Funkci textu

·         Slohový postup

·         Jazykové prostředky - viz rozbor uměleckého textu

·         Slohový útvar

Slohotvorní činitelé

Objektivní

·         Pohlaví, místo, spisovnost, druh češtiny, interpunkce, oficiálnost, prostředí, monolog/dialog

Subjektivní

·         Věk, odbornost, připravenost, povaha, vztah autora k textu

Charakteristika funkce textu

·         Záměr autora

·         Sdělná, dorozumívací, běžná, získávací, estetická, odborně sdělená

Funkční styl

·         Prostě sdělovací

·         Odborný - odborný popis, návod, výklad, přednáška, kritika

·         Administrativní - dopisy, vyhlášky, životopis

·         Publicistický - fejeton, článek, úvodník, sloupek, referát, správa

·         Řečnický - proslov, projev, přednáška

·         Umělecký - próza, poezie

Slohový postup

·         Informační

·         Popisný

·         Vyprávěcí

·         Výkladový

·         Úvahový

Jazykové prostředky

·         Spisovný jazyk

·         Nespisovný jazyk

Slohový útvar

Prostě sdělovacího stylu

Oznámení

·         Informace o tom, co se stane

·         Vyzívá k účasti na nějaké akci (pozvánka)

Zpráva/hlášení

·         Informace o tom, co se stalo

·         Někdy nese i hodnocení

Úřední dopis

·         Prostředek písemného styku s úřady a podniky

·         Ustálené formulace úvodu a závěru

·         Střední část je stručná, věcná, jasně formulovaná

Životopis

·         Úřední doklad s ustálenou formou

·         Musí obsahovat pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů

·         Podává přímou charakteristiku autora

·         Často je ve formě příloh

·         Neobsahuje citová zabarvení

·         Heslovité údaje

·         Strojové písmo

Posudek

·         Podklad k pracovnímu hodnocení

·         Popisný a charakterizační postup

·         Stručný, konkrétní a objektivní podání faktů

·         Nesmí chybět podpis autora a datum

Odborného stylu

Popis

·         Informace pro odborníky

·         Návod jak pracovat a přístrojem i odborný popis předmětu či jevu

·         Přesná formulace definic

·         Vysvětlení vsuvkou, nebo v následující větě

Popis pracovního postupu

·         Popis děje vysvětluje činnost, jejíž složky následují za sebou z pravidla v předem sestaveném pořadí

Výklad

·         Postihuje a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy, podmínky vzniku, trvání jevu, následky jevu

·         Objasňuje podstatu jevu

Přednáška

·         Je mluvený výklad

Úvaha

·         Autor se zamýšlí nad poznatky s cílem obecného závěru

·         Hloubka úvahy je dána zkušenostmi, úrovní myšlení a poznatky autora

·         Může být: historická, filosofická, citově podbarvená

Esej

·         Druh úvahy na odborné téma

·         Spojuje odbornost a uměleckost

·         Není moc rozsáhlá

·         Psána s estetickým záměrem

·         Neplatí přísná pravidla pro výstavbu textu

Kritika

·         Úvaha, která především hodnotí, posuzuje a vytýká nedostatky

·         Vyzdvihuje společensky závažné jevy

·         Využívá analýzu

Recenze

·         Útvar blízký kritice

·         Hodnocení vědeckého díla

·         Převažuje informační charakter

·         Důležitá je orientace v problému

Přísloví

·         Lidová moudrost zhuštěná do krátkých vět

Publicistického stylu

Úvodník

·         Obsahuje nejdůležitější aktuální informaci

·         Vyjadřuje oficiální stanovisko

·         Odhaluje souvislosti a příčiny

·         Vždy užívá první osobu množného čísla

Článek

·         Delší příspěvek

·         Někdy povaha kritické úvahy

·         Cílem je informovat, vzbudit pozornost, přesvědšit

Komentář

·         Vyjádření názoru autora

·         Argumentace, umění nesouhlasu

·         Osobní styl autora

·         Řečnické otázky, kupení synonym, metafory

Causerie

·         Vtipná novinářská úvaha o problému

·         Forma rozmluvy

·         Aktuálnost, zábavnost, duchaplnost, lehčí tón

·         Známí autoři: Neruda, Machar, Čapek

Referát

·         Informuje o průběhu jednání, nebo nějaké akce

·         Věcnost a hodnocení

·         Ustálená slovní spojení, formulace, citové zabarvení

Reportáž

·         Informuje o zajímavých místech a akcích

·         Novinářská, rozhlasová, filmová, fotografická, televizní

·         Očité svědectví autora

·         Aktuálnost

·         Vylíčení skutečné události

Fejeton

·         Krátký novinářský článek

·         Pojednává od drobných, zajímavých a aktuálních tématech všedního života v novém světle a pohledu

·         Zpracování: zábavné, ironické, vtipné, duchaplné, s cílem kritizovat a vyvolat okamžitou reakci či odezvu

·         Má poentu = vyvrcholení

·         Autoři: Neruda, Křesťan

Interview

·         Písemné zpracování rozhovoru

·         Stručné otázky novináře a odpovědi tázaného

Inzerce/reklama

·         Základem je kdo, co, kde, kdy, proč

·         Volba grafických prostředků - musí zaujmout, text být čitelný a výrazný

Řečnického stylu

Projev

·         Politický, nebo slavnostní

·         Hodnotí skutečnost, působí na city, strojený patos (dětinskost)

·         Je předem připravený

Proslov

·         Projev kratšího rozsahu

Přednáška

·         Mluvený projev naučného obsahu

08.09.2013 11:41:17
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one