Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

 

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Původ těchto předpon je starší než samotná soustava SI z roku 1960, takže se používají i v případě jiných měrných systému.

Jakožto součást soustavy SI jsou oficiálně určené Mezinárodním úřadem měr a vah v Sèvres (Francie).

 

Přehled

Například předpona kilo násobí jednotku tisícem, takže kilometr je 1 000 metrů a kilowatt 1 000 wattů. Naproti tomu předpona mili jednotku tisícem dělí, takže milimetr je tisícina metru a miliampér je tisícina ampéru. Možnost použít tytéž předpony pro jakoukoliv jednotku SI je jedna z klíčových výhod soustavy SI, jelikož významně zjednodušuje její používaní.

Předpony soustavy SI

10n

Předpona

Znak

Název

Násobek

Původ

Příklad

1024

yotta

Y

kvadrilion

1 000 000 000 000 000 000 000 000

řec. κτώ – „osm“

 

1021

zetta

Z

triliarda

1 000 000 000 000 000 000 000

fr. sept – „sedm“

 

1018

exa

E

trilion

1 000 000 000 000 000 000

řec. ξ – „šest“

 

1015

peta

P

biliarda

1 000 000 000 000 000

řec. πέντε – „pět“

PJ – petajoule

1012

tera

T

bilion

1 000 000 000 000

řec. τέρας – „netvor“

TW – terawatt

109

giga

G

miliarda

1 000 000 000

řec. γίγας – „obrovský“

GHz – gigahertz

106

mega

M

milion

1 000 000

řec. μέγας – „velký“

MV – megavolt

103

kilo

k

tisíc

1 000

řec. χίλιοι – „tisíc“

kg – kilogram

102

hekto

h

sto

100

řec. έκατόν – „sto“

hPa – hektopascal

101

deka

da

deset

10

řec. δέκα – „deset“

dag – dekagram

10−1

deci

d

desetina

0,1

lat. decimus – „desátý“

dB – decibel

10−2

centi

c

setina

0,01

lat. centum – „sto“

cm – centimetr

10−3

mili

m

tisícina

0,001

lat. mille – „tisíc“

mm – milimetr

10−6

mikro

µ

miliontina

0,000 001

řec. μικρός – „malý“

µA – mikroampér

10−9

nano

n

miliardtina

0,000 000 001

řec. νανος – „trpaslík“

nT – nanotesla

10−12

piko

p

biliontina

0,000 000 000 001

it. piccolo – „malý“

pF – pikofarad

10−15

femto

f

biliardtina

0,000 000 000 000 001

dán. femten – „patnáct“

fm – femtometr

10−18

atto

a

triliontina

0,000 000 000 000 000 001

dán. atten – „osmnáct“

as – attosekunda

10−21

zepto

z

triliardtina

0,000 000 000 000 000 000 001

fr. sept – „sedm“

 

10−24

yokto

y

kvadriliontina

0,000 000 000 000 000 000 000 001

řec. κτώ – „osm“

 

Existuje teké historické předpona metrické soustavy Myria (zkratka ma), znamenající násobek 10 000 základní jednotky. Tato předpona nebyla včleněna do soustavy SI.

Příklady

* 5 cm = 5 × 10−2 m = 5 × 0,01 m = 0,05 m

* 3 MW = 3 × 106 W = 3 × 1 000 000 W = 3 000 000 W

Předpony se nemohou kombinovat, například „10-9 metru“ musí být zapsáno „1 nm“, nikoli „1 mµm“, a to i přesto, že významný český popularizátor vědy Jiří Grygar s oblibou používá megakilometry (Mkm).

Doporučené jsou předpony, jejichž exponent je dělitelný třemi. Takže „100 m“ je lepší zápis než „1 hm“. Výjimkou jsou ustálené díly některých jednotek, například centimetr, hektar (hekto-ar), centilitr, decimetr nebo decibel.

Výjimečnou základní jednotkou SI je kilogram, který jako jediný obsahuje předponu. Gram je definovaný jako 1/1000 kilogramu.

Ne všechny jednotky se běžně pojí se všemi předponami. Zvláště velké a malé násobky se používají velmi zřídka. Terametr či pikohertz se neobjevují ani ve vědeckých pracích. Pokud by se měly přesto odpovídající násobky vyjádřit, použije se raději vědecký zápis čísla s exponentem a mantisou.

Dekagram se někdy označuje dkg. Ne všude je ale používání tak běžné jako v Česku

Binární předpony

Ve výpočetní technice je od IEC doporučeno používat blízké mocniny čísla 2.

Binární předpony

10k

2n

Znak

Název

Hodnota

103

210

Ki

kibi

1 024

106

220

Mi

mebi

1 048 576

109

230

Gi

gibi

1 073 741 824

1012

240

Ti

tebi

1 099 511 627 776

1015

250

Pi

pebi

1 125 899 906 842 624

1018

260

Ei

exbi

1 152 921 504 606 846 976

Poznámka: 2n není rovno 10k, je to jen nejblíže odpovídající mocnina.

 

18.07.2008 15:28:59
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one