Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

Postupy stereoskopického snímání

Z toho, co bylo dříve uvedeno je zřejmé, že pro získání stereoskopického vjemu musíme zhotovit dva snímky při určité stereoskopické základně - tzv. stereoskopickou dvojici. jednotlivé snímky je možno pořídit současně, v některých případech i postupně :

a) jedním přístrojem.

K získání stereoskopické dvojice postupným snímáním stačí libovolný fotografický přístroj. Nejprve pořídíme například levý snímek a pak po odpovídajícím posunutí přístroje ve směru kolmém k ose objektivu snímek pravý. Přitom můžeme využít buď výrobci přístrojů dodávané tzv. stereoskopické sáňky, které bývají pro zjednodušení opatřeny měřítkem, nebo jednoduché doma vyrobené pomůcky...Nejjednodušší však je pouhý pohyb v rukou drženého přístroje o odhadnutou vzdálenost, v případě fotografování krajiny, hradů, zámků a pod. postačuje popojít několik kroků. Tímto způsobem

lze získat pouze stereoskopické dvojice nehybných předmětů, protože sebemenší pohyb fotografovaného předmětu naruší stereoskopický vjem.

Pro první pokusy nepotřebujeme žádné zvláštní vybavení - vyhovuje jakákoliv jedno či dvouoká zrcadlovka nebo jiný přístroj s matnicí. Přístroje s průhledovým hledáčkem jsou obecně méně vhodné, neboť obraz v jejich hledáčku je malý a obtížně se volí správný výřez.

Zvolíme záběr, změříme exposici a exponujeme první snímek. Přitom dbáme na to, abychom přístroj měli optimálně ve vodorovné poloze, případně budeme muset při obou obrázcích zachovat stejný sklon přístroje. V hledáčku si pečlivě zapamatujeme místo, na kterém se nachází hlavní motiv - při druhém snímku musí být tento motiv umístěn stejně.

Potom přístroj posuneme o námi předem zvolenou vzdálenost do strany, standardně oněch 65 - 70 mm. Při makrofotografii postačuje několik mm až cm, fotografujeme-li kupříkladu vzdálený hrad v krajině bez výraznějšího popředí, klidně postoupíme stranou i několik metrů, umístíme hlavní motiv na stejné místo v hledáčku a exponujeme druhý obrázek. Chceme-li samostatně bádat, můžeme pořídit několik "druhých" obrázků s rozdílnou stereoskopickou základnou.

Při prohlížení takto získaných dvojic obrázků ať již brýlemi, nebo v stereoprohlížečce, je pro vznik stereoskopického vjemu důležité, aby obrázky byly adjustovány takovým způsobem, že jejich středy jsou vzdáleny oněch 65 - 70 mm - ale o tom podrobněji v kapitole o prohlížení a projekci.

Zjistíme-li, že nám tento způsob snímání vyhovuje ( objevíme přitom, že pokud například fotografujeme vzdálený les, jemný pohyb listí nám až tak moc nevadí, pokud hlavní motiv je dostatečně výrazný ...), můžeme si pořídit stereoskopické sáňky, případně je sami zkonstruovat. Několik obrázků pro inspiraci : Miniaturní stereosáňky, vhodné například pro stereoskopickou makrofotografii.

Jednoduchá "překlápěcí" stereopodložka...

...a její konstrukční výkres.

Výrobně složitější univerzální stereosáňky.

27.04.2009 21:29:57
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one