Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.

hexadecimální soustava

Hexadecimální číslo (přesměrováno z hesla Hexadecimální soustava)

Hexadecimálním zápisem čísla (v žargonu zkracován na HEX zápis) se rozumí zápis čísla v šestnáctkové číselné soustavě, která používá běžné číslice pro hodnoty 0–9 a „číslice“ A–F (nebo a–f, na velikosti nezáleží) pro hodnoty 10–15. Čísla v tomto zápisu se obvykle označují písmenem H připojeným k číslu v dolním indexu, např. 3F8H, což je číslo, které v běžné desítkové soustavě zapíšeme jako 1016 (= 3×162 + 15×161 + 8×160).

 Význam a užití

Hexadecimální zápis čísla se často používá v oblasti kolem počítačů, protože základ této soustavy, číslo 16, je rovno 24, což znamená, že jedna hexadecimální číslice reprezentuje právě 4 bity (jeden nibble). Takže např. všechny hodnoty uložitelné do jednoho bajtu lze vyjádřit právě dvěma šestnáctkovými číslicemi (00H–FFH). Z podobných důvodů se v některých případech používá také oktalový zápis, tzn. zápis v soustavě o základu 8 = 2³.

Přímo v počítačových programech se hexadecimální čísla označují různě, podle konkrétního programovacího jazyka. Nejčastějším způsobem zápisu je zřejmě zápis podle programovacího jazyka C, ve kterém se před šestnáctkové číslo klade předpona 0x, např. 0xAB. V některých speciálních situacích se používá pouze předpona x, např. při zadávání znaku pomocí escape sekvence je možno napsat \xAB. V assembleru se hexadecimální číslice označují stejně jako v jazyce C nebo předponou $ (např. $AB), nebo příponou h (např. 1ABh). Pokud číslo začíná číslicí A–F, je třeba před něj napsat nevýznamnou nulu, aby se poznalo, že se jedná o číslo, nikoli o identifikátor proměnné, tedy např. 0AB.

Slovo hexadecimální pochází z řeckého slova έξι (hexi) znamenajícího „šest“, a latinského slova decem, které znamená „deset“.

 Převody čísel

Nyní si zavedeme běžně užívané značení HEX a DEC, kde HEX reprezentuje hexadecimální soustavu a DEC soustavu dekadickou.

 Převod DEC na HEX

Nejdříve je nutné si uvědomit, že při převodu čísla z dekadické soustavy do hexadecimální se vypočtené číslo píše vždy z prava do leva, ale čte se z leva do prava, viz příklad:

Mějme tedy číslo x = (15119)10 v dekadické soustavě. Abychom jej převedli do hexadecimální soustavy, musíme ho dělit číslem 16. Dělení provádíme tak, že číslo x dělíme šestnácti a výsledek (podíl) píšeme v celých číslech. Takto obdržíme jistý zbytek, značme zb0, který si označíme a napíšeme. Vzniklý podíl opětovně dělíme šestnácti dokud následující podíl nebude číslo < 16. Pokud tak nastane, pak poslední podíl označíme jako konečný zbytek zbk − 1:

\begin{matrix} \\ \operatorname{15119} \\ { }^{zb_0 = 15} \end{matrix} \ / 16 = \begin{matrix} \\ \operatorname{944} \\ { }^{zb_1 = 0} \end{matrix} \ / 16 = \begin{matrix} \\ \operatorname{59} \\ { }^{zb_2 = 11} \end{matrix} \ / 16 = 3

Když se nyní podíváme na čísla zb_0, zb_1, \ldots, zb_{k-1}, můžeme jej přepsat jako x_0, x_1, \ldots, x_{k-1}. Píšeme z prava do leva! Dostaneme tak číslo v hexadecimální podobě x = (3B0F)16. Čteme z leva do prava!

Převod HEX na DEC

Výpočet hodnoty hexadecimálního čísla, které se skládá z k číslic x_0 x_1 \ldots x_{(k-1)}, nabývající hodnoty 0-9, A, B, C, D, E, F se provádí podle následujícího vzorce:

x=\sum_{i=0}^{k-1} {x_i}\cdot16^{i}

Tedy například číslo v hexadecimální soustavě zapsané jako 3B0F znamená v desítkové soustavě číslo 15119:

\ x_3 = 3; x_2 = {\rm B} \equiv 11; x_1 = 0; x_0 = {\rm F} \equiv 15

({\rm 3B0F})_{16} = \sum_{i=0}^{k-1} {x_i}\cdot16^{i} = x_3\cdot 16^3 +\ x_2\cdot 16^2 +\ x_1\cdot 16^1 +\ x_0\cdot 16^0 = 3\cdot 16^3 +\ 11\cdot 16^2 +\ 0\cdot 16^1 +\ 15\cdot 16^0 = 12288\ +\ 2816\ +\ 0\ +\ 15\ = (15119)_{10}

rozepsané hex. číslo 3 B 0 F
násobeno 163 162 161 160
rozepsaný násobek 12288 2816 0 15

 Převodní tabulka

Pro převod čísel v rozsahu 0–255 (hodnoty uložitelné do jednoho byte) lze použít následující tabulku: Převodní tabulka

18.07.2008 15:59:21
jan.kostra
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one