Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie.
Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém.
Od Windows serveru 2016 je možné virtualizovat ve virtualizovaných strojích, což může pomoci nejen vývojářům, ale také v rámci firemního provozu, kdy je možné spustit technologii Hyper-V, či jinou virtualizační technologii ve virtuálních strojích. V dnešním příspěvku si ukážeme, jak takovou záležitost nakonfigurovat.
Dnes si představíme malý PowerShell skript, který Vám pomůže přenést všechny role a funkce z jednoho serveru na druhý. Na takto připraveném serveru je možné následně využít nástrojů pro migraci serveru, které dokáže exportovat a importovat jednotlivé konfigrace různých rolí a funcí serveru. Základem ovšem zůstává mít instalované stejné role a funkce na starém i novém stroji a to jak vše provést na 2 spuštění sktriptu a přeneseníé jednoho TXT souboru si ukážeme.
Pokud se Vám stává, že Váš server havaruje opakovaně z důvodu chyby paměťové stránky, nebo paměťové stránky kernel-modu doporučuji zkontrolovat následující registr:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Kde je klíčDisablePagingExecutive, který řeší, zda smí být paměťové stránky příslušející kernel-modu nebo ovladačům odloženy na disk v případě potřeby.
Pokud máte v klíči DisablePagingExecutive: 0, pak smí být data odložena nadisk.
pokud máte v klíči DisablePagingExecutive: 1, pak jsou data za všech okolností držena v paměti RAM.
Asi nejsem jediný admin, který se dostal do problémů s nefungujícím snapin modulem v MMC konzoli. Poslední propblémový modul byl ten, který se týká záloh. Proto zde uvádím PowerShell skript, který využívá utilitu WBAdmin pro monitoring záloh a obnovu ze zálohy.
Služba WinRM nebo Windows Remote Management je službakterý umožňuje provádět dotazy a příkazy v počítači se systémem Windows vzdáleně z jiného počítače se systémem Windows v síti. WinRM je stejně jako SSH nebo Remote Terminal v jiném operačním systému velmi užitečným nástrojem pro správu v prostředí spravované domény. Ve výchozím nastavení je WinRM povolen v systému Windows Server 2012, ale není povolen v klientech Windows, jako jsou Windows 7, 8 nebo 10. Správce však může tuto funkci ovládat povolením Zásady skupiny. Tento článek ukazuje, jak povolit WinRM prostřednictvím zásad skupiny v serveru 2012 R2 nebo 2016.
I v době Windows 10 a rozšíření precizních image PC je někdy potřeba i takovým požadavkům jako firemní brend na pozadí plochy vyhovět základními nástroji správce Windows infrestruktury.
Pojďme se podívat na to, jak nastavit pozadí plochy pomocí GPO pro určitou OU uživatelů.
Ve Windows 10 existuje funkce Historie souborů, která dokáže verzovat Vaše soubory na disku. Obdobná funkce byla již ve Windows 7 a 8, kde využívala stínové kopie disku.

Síťové disky (sdílené adresáře) ze systému Windows server od verze 2008 do 2016 využívají stále stínové kopie disku pro realizaci verzování souborů. Pojďme si v tomto článku připomenout, jak takovou věc nastavit na 2012, 2012R2 a 2016.
Ve Windows 10 (na klientu) jsou pak verze souborů dostupné ve vlastnostech stejně, jako je to v případě Historie souborů. Verzované jsou takto celé adresářové struktury.
Při správě serverů není nic vzácného, že PowerShell je potřeba spustit v privilegovaném módu. Určitě všichni správci znají fintu pravého tlačítka na skript a volby Run with PowerShell, ale jak ve sktirptu zkontrolovat, zda byl spuštěn s oprávněním správce? Zkuste následující větvení, které místo pouhých výpisů rolí obohaťte o svůj kód.

if((whoami /priv /fo csv | convertfrom-csv | select "Privilege Name")."Privilege Name" -contains "SeImpersonatePrivilege")
{"admin"}
else
{"user"}

Tento skript využívá toho, že účet správce má dva módy, jeden privilegovaný (obsahuje SID skupiuny Administrators) a jeden běžný (neobsahuje SID skupiny Administrators). Když i správce spustí aplikaci pouhým poklikáním, neběží v privilegovaném módu (až na vyjímky jako je Plánovač, Prohlížeč událostí apod.). Také PowerShell jde pustit v obou režimech a pokud výslovně správce nespustí PowerShell v řežimu správce, má stejná oprávnění jako běžný uživatel. Zobrazit jednotlivá oprávnění daného režimu PowerShellu jde příkazem:

whoami /priv

Více se pak dočtete v dokumentaci Microsoftru v sekci věnované uživatelským účtům.
Dnes Vám ukáži primitivní skript, kterým je možné zjisti stav synchronizace a případně ručně spustit synchronizaci AD s Azure AD.
<#
    Skript vypíše stav synchronizace Azure ADconnect,
    provede pravidelnou nebo celou synchronizaci.
    Skript musí běžet na PC, kde je instalován Azure ADconnect.
#>
$volba = 0
Write-Host "volba 1: Zjištěnís tavu synchronizace"
Write-Host "volba 2: Spustí synchrnizaci"
Write-Host "volba 3: Spustí úplnou (iniciální) synchronizaci"
switch($volba)
{
    1{Get-ADSyncScheduler}
    2{Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta}
    3{Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial}
}
 
Jak všichni správci AD ví, i počítače dodržují ze zdvořilosti politiku na změnu hesla. Reálně by to ovšem dělat nemusely, protože heslo počítače má 128 míst, takže jeho prolomení se tím značně koplikuje. Vyjímaje doménových řadičů si ovšem počítače mění heslo v souladu s default domain policy.  Pokud si PC např. rok nezměnil heslo, patrně je vyřazený, nebo opravdu nebyl v doashu AD. Následující skript vyhledá taková PC a dokáže je smazat, ale musíte si dát pozor na doménové řadiče.
$Date = ((Get-Date).AddDays(-365))
$DC2 = Read-host -promt "Zadejte druhý řád názvu domény: "
$DC1 = Read-host -promt "Zadejte první řád názvu domény: "
#Počítače s více jak ro neměněným heslem​
Get-ADComputer -Filter 'PasswordLastSet -le $Date' -SearchBase "CN=Computers,DC= $DC2,DC=$DC1" -Properties PasswordLastSet | where Enabled -eq $true | FT Name,PasswordLastSet ​
#zakáže PC s rok neměněnýn heslem​
$zakazat = 0​
$zakazat = Read-Host -Prompt "Pro zakázání všech vypsaných účtů zvolte zadejte 1 jinak 0: "​
if($zakazat -eq 1)​
{​
    Disable-ADAccount -Identity (Get-ADComputer -Filter 'PasswordLastSet -le $Date' -Properties PasswordLastSet | where Enabled -eq $true)​
    Write-Host "Počítače byly zakázány"​
}​
else​
{​
    Write-Host "Žádný úet nebyl zakázán"​
}
 
Adobe reader 9.4 porteble.jpg
Převod skenů do editovatelného textu.pdf  208.3kB
Sken, tištěnou předlohu či vyfotografovaný text převedu do formátů doc, docx, rtf, html, či txt. Text dokážu převést i ze zabezpečených souborů pdf. bližší info na kontaktech v inzerátu.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3593 | 24%)
Ne (3838 | 26%)
líbí se mi obsah (1927 | 13%)
líbí se mi grafika (1967 | 13%)

Našli jste zde co jste hledali??

Ano, vše (1681 | 20%)
Ano, z větší části (1692 | 20%)
Ano, z měnší části (1706 | 20%)
Ne, to co jsem hledal(a) (1693 | 20%)

Která rubrika se Vám líbila nejvíce?

Dějepis (2910 | 6%)
Letecká technika (2863 | 6%)
logitronik (2835 | 6%)
Ledkovky (2867 | 6%)
Anna Franková (2808 | 5%)
schematické značky (2867 | 6%)
číselné systémy (2817 | 5%)
jednotky soustavy SI (2898 | 6%)
vývoj počítačů (2746 | 5%)
integrované obvody (2833 | 5%)
schemata (2915 | 6%)
Psychologie (1614 | 3%)
Pedagogika ( | 0%)
Knihovnička ( | 0%)
PC Software ( | 0%)
Děkuji za návštěvu a doufám, že nalezené informace byli dostatečné Váší potřebě.
V případě potíží mě kontaktujte na e-mail: petrasek.jan@windowslive.com .
administrátor Petrásek Jan
přístup: http://www.webgarden.cz/index.php?action=logoutuser
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one